Početna2018-10-15T16:36:22+00:00

DECA

Odeljak posvećen deci sadrži informacije vezane za govorno jezičke poremećaje, razvoj deteta, razvojne skale, autizam, apraksiju, oštećenje sluha, pitanja vezana za gluvoću, teškoće u učenju, mucanje i brzopletost, disleksiju i teškoće sa pismenošću.

Detaljnije

ODRASLI

Odeljak posvećen odraslima sadrži informacije vezane za poremećaje govora, moždani udar, neurološke bolesti (kao npr. Parkinsonova ili ALS), povrede mozga, dizartriju, afaziju, oštećenje sluha, teškoće u učenju i asistivnoj komunikaciji.

Detaljnije

DODATNI IZVORI

Dodatni izvori sadrže sve dodatne izvore informacija i praktičnih saveta koje želimo da vam pružimo. Tu ćete naći centar za preuzimanje odakle ćete moći da preuzmete PDF dokumente koji sadrže informacije, izvore, savete i strategije za olakšavanje komunikacije.

Detaljnije

Logoped Beograd

Logopedilište pruža usluge i deci i odraslima koji imaju teškoće sa komunikacijom, kao i osobama koje žive i rade sa njima. Smatramo da je od presudne važnosti adekvatno obučiti osobe iz okruženja na koji način treba podsticati razvoj i učvršćivanje komunikacije i pružiti im podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.