Deca

Odeljak posvećen deci sadrži informacije vezane za govorno jezičke poremećaje, razvoj deteta, razvojne skale, autizam, apraksiju, oštećenje sluha, pitanja vezana za gluvoću, teškoće u učenju, mucanje i brzopletost, disleksiju i teškoće sa pismenošću.

Odrasli

Odeljak posvećen odraslima sadrži informacije vezane za poremećaje govora, moždani udar, neurološke bolesti (kao npr. Parkinsonova ili ALS), povrede mozga, dizartriju, afaziju, oštećenje sluha, teškoće u učenju i asistivnoj komunikaciji.

Dodatni izvori

Dodatni izvori sadrže sve dodatne izvore informacija i praktičnih saveta koje želimo da vam pružimo. Tu ćete naći centar za preuzimanje odakle ćete moći da preuzmete PDF dokumente koji sadrže informacije, izvore, savete i strategije za olakšavanje komunikacije.


ИГРОВНИ ПАРОВИ, ТРИЈАДЕ И ГРУПЕ

Од ове јесени у Логопедилишту ИГРОВНИ ПАРОВИ, ТРИЈАДЕ И ГРУПЕ   Идеја да у репертоар својих услуга уведемо игровне парове, тријаде и групе одговор је на потребу великог броја деце са којом радимо за оваквим видом подршке. Игровни парови прво се формирају са братом или сестром детета. У оквиру овог типа пара учимо да се играмо и обучавамо браћу или сестре како да подстичу , увежбавају и усложњавају играње у кућним условима. Тиме продубљујемо однос међу децом и дајемо им прилику да обогате и оснаже свој однос. Оно што овде започну моћи ће код куће и на другим местима да на много различитих начина провежбају и прошире. Други тип игровног пара је када се играмо са другом или другарицом који…

Opširnije