Deca

Odeljak posvećen deci sadrži informacije vezane za govorno jezičke poremećaje, razvoj deteta, razvojne skale, autizam, apraksiju, oštećenje sluha, pitanja vezana za gluvoću, teškoće u učenju, mucanje i brzopletost, disleksiju i teškoće sa pismenošću.

Odrasli

Odeljak posvećen odraslima sadrži informacije vezane za poremećaje govora, moždani udar, neurološke bolesti (kao npr. Parkinsonova ili ALS), povrede mozga, dizartriju, afaziju, oštećenje sluha, teškoće u učenju i asistivnoj komunikaciji.

Dodatni izvori

Dodatni izvori sadrže sve dodatne izvore informacija i praktičnih saveta koje želimo da vam pružimo. Tu ćete naći centar za preuzimanje odakle ćete moći da preuzmete PDF dokumente koji sadrže informacije, izvore, savete i strategije za olakšavanje komunikacije.


senz

Terapija senzorne integracije u Logopedilištu

Sa radošću vas obaveštavamo o početku saradnje između VRTIĆA UNIVERZUM i LOGOPEDILIŠTA koja nam je omogućila da deci zajednički ponudimo još jedan vid terapije. Od sada u senzornom bloku vrtića Univerzum koji sačinjavaju senzorna soba, slana soba i senzorna dvorana, stručnjaci iz Logopedilišta pružaju usluge reedukacije psihomotorike i terapiju senzorne integracije. Na osnovu stručne procene, izrađujemo individualni program koji se realizuje u najsavremenije opremljenim SENZORNOJ SOBI: SENZORNOJ DVORANI: i SLANOJ SOBI: Blagotvorna dejstva primene ovih vidova terapije na celokupan razvoj i zdravlje deteta odavno su dokazani. DOBRO NAM DOŠLI!

Opširnije