35 igara za učenje za decu sa smetnjama u razvoju

Deca vole da se igraju i zato su igre jedan od najefikasnijih načina da dete nešto nauči. Povrh toga, ukoliko dete pati od neke vrste izazova ili nesposobnosti, učenje mu može biti teško i zahtevati dodatno vreme ili uvežbavanje pre nego što uspešno ispune zadatak. Koji je bolji način da naučite ili obrazujete dete nego putem interesantnih, jednostavnih i posebno prilagođenih igara? Ovih 35 igara koriste muziku, pokret, zvukove i tišinu u različitim vidovima aktivnosti kao podsticaj detetovom procesu učenja, ciljajući specifične oblasti i odgovarajući na posebne potrebe. Svakoga dana ljudi koriste muziku u različite svrhe a da toga ponekad nisu ni svesni. Podižemo svoj glas da bismo privukli pažnju ili trubimo sirenom da bismo upozorili drugog vozača. Pevamo tihu…

Opširnije

Na raspustu

Ja volim da budem na raspustu. Tada ja mogu da uživam onako kako ja to najviše volim. Da uronim u lepotu koju mi praznični dani u sebi donose i kojom me oni ispunjavaju. Uvek uspem da očistim život na tim raspustima. Tada jako sebe vozim u zorenju svetlosti praznične i uspeću da još ustima bolje pričanje osvojim. Kada budem bolje ustima pričao manje ću se nećkanjem baviti, i onda ćemo mama, mi još više uživati u zajedničkom provođenju ovog vremenskog toka mi. Verujem da će mi posle radosti koju sam doživeo u trenucima trodnevnog vaskršnjeg radovanja cele tvari, sve neko vreme biti lakše i da naučim i da podnesem u školskom življenju. Kraj.   Autor: Marko Milićević

Opširnije

Mama je najveći cvet na svetu

Njen miris je mnogo, neverovatno mio i njene latice su najlepših boja. Mama jako nežno ljulja svoje listiće kada me mazi i kada se brine o tome da meni bude dobro. Ljubav tog divnog cveta miriše mirisom nezaboravnim u srcu mom. Ima jedan cvet koji raste u mom živom srcu, a to je onaj koji se zove mama i koji mi svaki dan cveta i svaku noć miriše samo za mene. Znam da taj cvetak treba čuvati i zalivati ljubavlju da nikada ne bi uvenuo, već da bi uvek svojim životom ulepšavao moj.     Autor: Marko Milićević, sastav za osmi mart

Opširnije

Dan

Živim onako kao da umem da se pomeram. Živim onako kao da umem da govorim. Živim onako kao da umem da pevam. Živim onako kao da umem da plešem. Živim onako kao što ti živiš, ali je dan moj drugačiji od tvoga. Onako kao što je sunčeva svetlost tu da obasja tvoj pokret i tvoj govor i tvoju pesmu i tvoju igru, tako isto u meni ima dan koji obasjava moj pokret i moj govor i moju pesmu i moju igru iznutra u meni. I to je moj dan i to je moje sunce. Ja bih volela da vam ga svima pokažem, ali on sviće samo u meni i zora je njegova samo rumenilom moje sreće okupana. Njegovo je podne…

Opširnije

Godino moga vatrenog govora

Donosim, donosim, donosim, govor vatreni tebi i ti me slušanjem tvojim gorućim slušaš. Moje se reči u tebi islikavaju svojom pažljivom tonskom rezonancom i ti ih doživljavaš očiju širom otvorenih. Dok zona čujnosti prolazi, budi se tvoje razumevanje izgovorene ovozemaljske biti. Gazi nju ti, gazi nju ti, gazi nju ti… Još nosiš lepotu spoznatih istina, mojih i tvojih i lepotu podeljenih trenutaka osećanjima čistim začinjenih. Tuga u danu me napušta onda kada dajem tebi ono što mi je rečima sada moguće iskazati. Nekada su reči bile samo doživljaj ljudi oko mene, a sada, očekujući razgovor s tobom ja ostvarujem doživljavanje reči kao dela sebe. Čuvam u glavi dok dodjem mnoge nizove reči koje bih ti želeo reći. A onda ne…

Opširnije

Autizam ideje za aktivnosti u učionici

Deci sa poremećajem spektra autizma često je teško da se prilagode aktivnostima u učionici ili da prate školske rutine. Ipak postoji nekoliko jednostavnih ideja i programa koji mogu biti uvedeni da bi se detetu pomoglo da lakše prati rutine i nastavni program a takoĎe i da zameni neka neprikladna ponašanja. Prilagođavanje lekcija Detetu sa autizmom često je teško da pazi na predavanja u učionici i uči kao ostala deca, zato što većina dece sa autizmom uči drugačije. Možda će biti potrebno da prilagodimo lekcije da bismo pomogli deci sa PAS da uče. Kada prilagođavamo lekciju moramo imati na umu način na koji dete uči, šta ga motiviše, njegove kognitivne sposobnosti i njegovu sposobnost da sluša i pazi. TakoĎe moramo biti…

Opširnije

Igra i igre i govorno-jezički razvoj

Važnost igre Igra je apsolutno vitalna za zdravi razvoj deteta. Izlaganje deteta igri podstiče fizički, intelektualni emotivni i socijalni razvoj. Neka istraživanja pokazuju da se do 75% razvoja mozga dogaĎa nakon roĎenja a da su prve godine detetovog života osnova za zdravi rast i razvoj. Svaki put kada se beba ili dete uključi u neku aktivnost nervne ćelije u mozgu su stimulisane i veze se stvaraju. Ovaj proces utiče na razvoj veština fine i grube motorike, jezika, govora, socijalizacije, svesti o sebi, slušanja i pažnje, emotivne ravnoteže, kreativnosti, rešavanja problema i sposobnosti učenja. Vežbajući stvari iznova i iznova deca uče da ovladavaju svojom okolinom. Igra i govorno-jezički razvoj Postoji mnogo jednostavnih igara koje možete igrati i indirektno raditi na govornojezičkom…

Opširnije

Asistivna komunikacija ili alternativna i augmentativna komunikacija (AAC)

Asistivna tehnologija je opšti termin koji uključuje asistivne, adaptivne i rehabilitativne uređaje usmerene na olakšavanje komunikacije (često je zovu alternativna i augmentativna komunikacija ili AAC). Moderne, nove elektronske mašine (hi-tech) su postale način na koji mnoge osobe komuniciraju. Napretkom kompjuterske tehnologije novi hi-tech uređaji postaju sve mani i pametniji. Putem upotrebe skeniranja i prekidača mnoge osobe sada imaju pristup alatima koji im omogućavaju da komuniciraju i prilagođavaju svoje okruženje. Mnoge mašine danas uključuju kontrole okruženja, tako da uporedo sa tim što može da otkuca i proizvede izgovorenu poruku, osoba može da upali svetlo ili promeni glasnoću TV-a. Uobičajena svakodnevna tehnologija ima nenamerni sekundarni pozitivni uticaj za neke ljude sa teškoćama komunikacije. Npr, sms poruke na mobilnim telefonima nisu izmišljene da…

Opširnije

Odrasli sa poremećajem učenja – Ponašanje i komunikacija

Ponašanje i komunikacija Neke odrasle osobe sa poremećajem učenja često ispoljavaju neprikladno i problematično ponašanje. Iako postoje mnogi razlozi za takvu vrstu ponašanja, ono je često povezano sa neuspehom u komunikaciji. Kada neko nije u mogućnosti da se izrazi ili ne razume šta bi trebalo da uradi dolazi do pojave takvih ponašanja. Budite svesni svog jezičkog nivoa Ukoliko je kod osobe prisutno problematično ponašanje, važna stvar koju treba uzeti u obzir je nivo razumevanja jezika. Nedostatak razumevanja se često previdi zato što osoba deluje kao da razume šta se oko nje dešava. To je posebno tačno za odrasle osobe sa autizmom koje imaju razvijen ekspresivni govor i koriste ga u velikoj meri (ne nužno funkcionalno) što daje utisak da je…

Opširnije

Neurološka oboljenja i sa njima povezane teškoće u kogniciji i komunikaciji

Mozak je izuzetno složen mehanizam koji je sastavljen od mnogo različitih funkcionalnih delova. Kada jedan ili više ovih delova prestane sa efikasnim obavljanjem svog posla usled progresivnog neurološkog oboljenja, to utiče na govor, jezik i kogniciju. Teškoće sa govorom, jezikom i socijalnim veštinama nakon neurološkog oboljenja. Dizartrija Dizartrija je motorni govorni poremećaj uzrokovan neurološkom povredom ili oboljenjem i može zahvatiti jedan ili više govornih podsistema – respiraciju, fonaciju rezonanciju, prozodiju, artikulaciju. Povreda ili bolest govorne muskulature takođe mogu izazvati simptome koji nalikuju dizartriji. Kada je deo mozga koji kontroliše produkciju govora oštećen, veza između mozga i govornih mišića je pogođena. Dizartrija se može ispoljiti u različitim stepenima težine zavisno od lokalizacije i težine moždanog oštećenja. Produkcija govornih glasova može biti…

Opširnije

Egzekutivno funkcionisanje (planiranje i inicijacija zadataka) nakon traumatske povrede mozga

Egzekutivne funkcije odnose se na one veštine i sposobnosti koje nam omogućavaju da postignemo ciljane aktivnosti. Nakon traumatske povrede mozga ili povrede glave, ove sposobnosti mogu biti kompromitovane. Egzekutivne funkcije i završavanje zadatka Postoji nekoliko koraka u završavanju zadatka: Planiranje- poznavanje i/ili planiranje koraka neke aktivnosti Inicijacija – započinjanje aktivnosti Rađenje zadatka – sprovođenje plana uz istovremeno praćenje sopstvene aktivnosti i samoregulaciju Procenjivanje – posmatranje rezultata našeg rada Menjanje i popravljanje – traženje načina da se zadatak lakše uradi sledeći put i izbegavanje pravljenja bilo kakvih grešaka. Mi koristimo egzekutivne funkcije za razne vrste svakodnevnih zadataka, kao što su kuvanje, pranje veša, kupovina. Da bismo uradili zadatak mi prvo moramo započeti svaki korak, organizovati ih i istrajati u izvođenju a…

Opširnije

Afazija

Sa dijagnozom afazije je mnogo teže suočiti se i omogućiti primenu efikasnih strategija rehabilitacije. Za neke osobe, razumevanje jezika će ostati trajni problem a izražavanje njihovih potreba, takođe može biti isto toliko teško. Kada osoba ima ovakve ozbiljne probleme, važno je fokusirati se na okruženje totalne komunikacije. To znači da treba koristiti sva moguća sredstva kojima se može pomoći razumevanju i izražavanju. Postoje različiti tipovi afazija, zavisno od dela mozga koji je oštećen, i svaki tip afazije se ispoljava različitim simptomima. Globalna afazija Kod globalne afazije prisutan je opšti deficit mnogih kognitivnih funkcija. Veštine govora, jezika i pismenosti su, u određenom stepenu, sve pogođene. Govor se može sastojati od nekoliko pojedinačnih reči ili slogova, prisutni su poremećaji razumevanja, čitanja i…

Opširnije

Oštećenje sluha kod odraslih

Oštećenje ili gubitak sluha se vrlo često javlja kod starijih osoba. Nažalost, procenat oštećenja sluha je u porastu i kod mlađih odraslih osoba usled životnog stila koji vode. Mnogi mladi uzimaju svoj sluh zdravo za gotovo i redovno posućeju noćne klubove, koncerte i nose lične stereo sisteme. Iako ni u kom smislu ne kritikujemo te aktivnosti, smatramo da je važno da se mladi ljudi upoznaju sa rizikom i možda preduzmu neke mere pedostrožnosti kojima bi zaštitili svoj sluh. Često mladi ljudi na upozorenja odgovaraju da nema veze ako ostare i izgube sluh jer će onda samo kupiti slušni aparat. Slušni aparati postaju manji i nisu toliko primetni, tako da se na njih ne gleda kao neki problem. Ipak, gubitak sluha…

Opširnije

Mucanje kod odraslih

Mnoge odrasle osobe imaju disfluentan govor (mucanje ili zamuckivanje) što može imati ogromnog uticaja na njihov život i blagostanje. Mucanje ili zamuckivanje (disfluentnost, netečnost) je govorni poremećaj kod kojeg je tok govora prekinut nevoljnim ponavljanjima i produžavanjima glasova, slogova ili reči i nevoljnim tihim prekidima ili blokadama tokom kojih osoba nije u mogućnosti da proizvede glasove. Mucanje u odraslom dobu je obično nešto što je bilo prisutno kod osobe još od detinjstva ali se može javiti i u odraslom dobu kao posledica povrede ili neurološkog poremećaja. Kada nefluentnost ostane nerešena do odraslog doba, može uzrokovati da osoba doživljava stid i samosvest i uticati na napredak karijere i formiranje veza. Mnogi odrasli koji mucaju tvrde da je ovaj govorni poremećaj uticao…

Opširnije

Saveti za govor u javnosti

Javni govor je veština sa kojom su se neki ljudi izgleda rodili. Neki govornici odišu pouzdanjem, nisu im potrebne beleške, govore jasno i odvažno i mogu da odgovore na pitanja bez oklevanja. O, kako je dobro imati te veštine. Dobro, nismo baš svi rođeni da budemo javni govornici ali postoji nekoliko stvari koje možemo da uradimo da bismo to iskustvo učinili lakšim. Takođe, možemo vežbati da budemo bolji govornici. Svi smo bili na seminarima na kojima je govornik govorio ili prebrzo ili previše sporo ili bez entuzijazma a svedočili smo i govornicima koji su nas zabavljali i mogli da održe našu pažnju čitav dan. I, šta možete uraditi da biste postali bolji javni govornik? Priprema i prezentacija Ako niste jedan…

Opširnije

Asistivna tehnologija / AAC

Asistivna tehnologija, je opšti termin koji uključuje asistivne, adaptivne i rehabilitativne uređaje usmerene na olakšavanje komunikacije (često je zovu alternativna i augmentativna komunikacija ili AAC). Nove, moderne elektronske mašine (hi-tech) za mnoge osobe su postale nov način komunikacije. No asistivni uređaji ne moraju biti skupi ili elektronski. Oni mogu biti lo-tech (kartice sa slikama, knjige za komunikaciju, tabla sa slovima) a često je ta jednostavnija lo-tech opcija i funkcionalnija, zavisno od klijenta i njegovog poremećaja. Koji god asistivni uređaj da se koristi krajnji cilj je poboljšanje komunikacije i samostalnosti. Asistivna tehnologija može biti ogromna olakšica deci sa teškoćama sa učenjem, pomažući im da uče i komuniciraju. Asistivna tehnologija može se razvrstati u dve kategorije: Hi-tech i lo-tech. Hi-tech se uopšteno…

Opširnije

Disleksija i teškoće sa pismenošću

Disleksija je poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju, pisanju i spelovanju i problem je sa kojim se susreće veliki broj dece. Kašnjenje u govorno jezičkom razvoju često može biti prvi znak da će dete imati teškoće sa čitanjem. Disleksija i teškoće sa opismenjavanjem mogu biti izazvani brojnim faktorima i stoga ima nekoliko različitih programa koji mogu pomoći sa čitanjem. Kada procenjujemo teškoće sa čitanjem moramo napraviti razliku između „sporih čitača“, koji su u skladu sa svojim opštim kognitivnim razvojem i onih koji imaju specifične teškoće čitanja. Mnogi programi čitanja obuhvataju fonološku svest. Fonološki razvoj opisuje proces kada dete uči nove glasove, pohranjuje ih i potom im pristupa da bi tačno formiralo reč. To je veoma složen sistem i povezan je…

Opširnije

Deca sa teškim poremećajima komunikacije i ozbiljnim i kompleksnim potrebama

Kada su u pitanju teškoće sa učenjem, važno je posedovati nekoliko funkcionalnih strategija za pomoć u komunikaciji i trenucima kada dođe do prekida u njoj. Za dečaka sa autizmom možete koristiti vizuelne strategije, za devojčicu sa oštećenjem sluha možete koristiti znakove rukama uz obraćanje pažnje na elemente okruženja (osvetljenje, pozadinska buka itd.) dok za dečaka sa ozbiljnim poremećajem učenja možete koristiti referentne objekte. Svako dete je drugačije i ukoliko radite sa nekoliko dece sa smetnjama u razvoju, važno je imati strategije komunikacije za svakog od njih individualno. Kao vešti komunikatori, mi moramo biti svesni svog sopstvenog jezika i sredstava za komunikaciju koje sami koristimo. Pogledajte naš odeljak o totalnoj komunikaciji i ključne vođice za više informacija o različitim načinima da…

Opširnije

Komuniciranje sa slušno oštećenom (gluvom) decom

Komuniciranje sa gluvom ili slušno oštećenom decom može biti teško, i deca sa oštećenjem sluha neminovno imaju određeni stepen govorno jezičkog kašnjenja. Postoje brojni načini da se pomogne detetu da razvije svoje govorne i jezičke veštine i oni zavise od sledećih faktora: Koliki je stepen detetovog oštećenja sluha? Koje su želje roditelja? Koji je detetov prvi jezik (znakovni ili govorni)? Da li dete ima slušni aparat ili kohlearni implant? Koju vrstu škole dete pohađa (za gluve ili čujuće)? Ukoliko je dete član zajednice gluvih i/ili njegovi roditelji takođe imaju oštećenje sluha, moguće je da ono neće pratiti „oralni/slušni“ put jezičkog razvoja i koristiće znakovni jezik. Znakovni jezik je pravi jezik koji obuhvata široki rečnik i gramatičke strukture i takođe uključuje…

Opširnije