Smetnje u razvoju & poremećaj učenja

Mnoga deca imaju smetnje u razvoju ili poremećaje učenja koje dovode do problema sa komunikacijom ili učenjem zbog bolesti, povrede, poremećaja ili sindroma. Neka deca imaju samo poremećaj učenja bez nekog očiglednog razloga. Kada dete ima posebne edukativne potrebe ili poremećaj učenja, problemi se mogu javiti u oblasti govora, jezika, društvenog jezika i ponašanja. Ipak, bez obzira na stepen komunikacijskih teškoća, verovatno je da uvek postoje načini da olakšamo toj deci da komuniciraju svoje potrebe. Čak i deca sa ozbiljnim teškoćama imaju potencijal da poboljšaju svoj nivo komunikacije, što će im omogućiti da iniciraju, odgovaraju i prave izbore. Koristeći neke ključne principe, roditelji, defektolozi i osoblje u specijalnim školama mogu pospešiti komunikaciju. Uzroci poremećaja  učenja Poremećaj učenja ili teškoće sa…

Opširnije

Genetski sindromi i teškoće u komunikaciji

Termin sindrom odnosi se na povezanost nekoliko klinički prepoznatljivih odlika, znakova (dijagnostikovanih od strane lekara), simptoma (prijavljenih od strane roditelja/staratelja), fenomena ili karakteristika koje se često javljaju udruženo. Genetski poremećaj ili genetski sindrom je stanje nastalo usled grešaka u genima ili hromozomima. Neki genetski poremećaji javljaju se zbog hromozomskih abnormalnosti nastalih u začeću zbog nepravilnosti koje su se desile pri deobi ćelija, ali češće su uzrokovani „neispravnim“ recesivnim genima koje mogu nositi oba zdrava roditelja ili jedan roditelj može nositi oštećen dominantni gen. Postoje stotine različitih genetskih sindroma koji se mogu ispoljavati različitim odlikama, često uključujući teškoće u komunikaciji i razvojno kašnjenje. Nažalost, neki od ovih sindroma dovode do urođenih oštećenja, deformiteta i malformacija. Prikazaćemo samo tri uobičajena sindroma da…

Opširnije

Deca sa teškim poremećajima komunikacije i ozbiljnim i kompleksnim potrebama

Kada su u pitanju teškoće sa učenjem, važno je posedovati nekoliko funkcionalnih strategija za pomoć u komunikaciji i trenucima kada dođe do prekida u njoj. Za dečaka sa autizmom možete koristiti vizuelne strategije, za devojčicu sa oštećenjem sluha možete koristiti znakove rukama uz obraćanje pažnje na elemente okruženja (osvetljenje, pozadinska buka itd.) dok za dečaka sa ozbiljnim poremećajem učenja možete koristiti referentne objekte. Svako dete je drugačije i ukoliko radite sa nekoliko dece sa smetnjama u razvoju, važno je imati strategije komunikacije za svakog od njih individualno. Kao vešti komunikatori, mi moramo biti svesni svog sopstvenog jezika i sredstava za komunikaciju koje sami koristimo. Pogledajte naš odeljak o totalnoj komunikaciji i ključne vođice za više informacija o različitim načinima da…

Opširnije