Poremećaj učenja kod odraslih

  Mnoge odrasle osobe iz različitih razloga imaju poremećaj učenja. Paralelno sa tim prisutne su i teškoće sa komunikacijom koje mogu biti govorne, jezičke ili teškoće sa socijalnim jezikom i ponašanjem. U svakom slučaju, bez obzira na stepen poremećaja u komunikaciji, velika je verovatnoća je da se mogu pronaći načini da se ona poboljša. Čak i kod odraslih osoba sa dubokim poremećajima postoje načini za podizanje nivoa komunikacije koji im mogu omogućiti da odgovaraju i prave izbore. (Često upotrebom pristupa totalne komunikacije)   Poremećaj učenja (još nazivan intelektualne teškoće ili mentalna retardacija)   Nesrećna istorija Do skora je većina odraslih osoba sa poremećajem učenja bila institucionalizovana iako su neki pojedinci u tim institucijama verovatno bili sposobni da se, uz odgovarajuću…

Opširnije

Odrasli sa poremećajem učenja – Ponašanje i komunikacija

Ponašanje i komunikacija Neke odrasle osobe sa poremećajem učenja često ispoljavaju neprikladno i problematično ponašanje. Iako postoje mnogi razlozi za takvu vrstu ponašanja, ono je često povezano sa neuspehom u komunikaciji. Kada neko nije u mogućnosti da se izrazi ili ne razume šta bi trebalo da uradi dolazi do pojave takvih ponašanja. Budite svesni svog jezičkog nivoa Ukoliko je kod osobe prisutno problematično ponašanje, važna stvar koju treba uzeti u obzir je nivo razumevanja jezika. Nedostatak razumevanja se često previdi zato što osoba deluje kao da razume šta se oko nje dešava. To je posebno tačno za odrasle osobe sa autizmom koje imaju razvijen ekspresivni govor i koriste ga u velikoj meri (ne nužno funkcionalno) što daje utisak da je…

Opširnije