Procena sluha, slušni aparati i druga oprema za slušno oštećene i gluve osobe

  Procena sluha Postoji nekoliko različitih tipova testova za procenu stanja sluha. Različiti testovi su usmereni na različite aspekte mehanizma slušanja. Testovi za ispitivanje sluha mogu se podeliti u dve grupe – skrining i dijagnostički. Kao što nazivi ukazuju, skrining testovi identifikuju da li problem uopšte postoji dok dijagnostički testovi utvrđuju kakav je problem je u pitanju. Merenje auditorne funkcije može se raditi subjektivno (osoba svojim ponašanjem daje odgovore na auditorne stimuluse koje joj daje tester) ili objektivno (tako što tester meri fiziološke odgovore na auditorne stimuluse).   Najuobičajeniji subjektivni test za proveru sluha je tonska audiometrija koja meri vazdušnu i koštanu provodljivost zvuka. Rezultati se upisuju u grafikon i tako dobijeni audiogram je pokazatelj sposobnosti slušanja na svakom uvu…

Opširnije

Oštećenje sluha kod odraslih

Oštećenje ili gubitak sluha se vrlo često javlja kod starijih osoba. Nažalost, procenat oštećenja sluha je u porastu i kod mlađih odraslih osoba usled životnog stila koji vode. Mnogi mladi uzimaju svoj sluh zdravo za gotovo i redovno posućeju noćne klubove, koncerte i nose lične stereo sisteme. Iako ni u kom smislu ne kritikujemo te aktivnosti, smatramo da je važno da se mladi ljudi upoznaju sa rizikom i možda preduzmu neke mere pedostrožnosti kojima bi zaštitili svoj sluh. Često mladi ljudi na upozorenja odgovaraju da nema veze ako ostare i izgube sluh jer će onda samo kupiti slušni aparat. Slušni aparati postaju manji i nisu toliko primetni, tako da se na njih ne gleda kao neki problem. Ipak, gubitak sluha…

Opširnije