Odrasli

/Odrasli

Odeljak posvećen odraslima sadrži informacije vezane za poremećaje govora, moždani udar, neurološke bolesti (kao npr. Parkinsonova ili ALS), povrede mozga, dizartriju, afaziju, oštećenje sluha, teškoće u učenju i asistivnoj komunikaciji.

17 05, 2015

Odlaganje uticaja problema u komunikaciji nastalih kao posledica neurološkog oboljenja

Od |2015-05-17T22:06:17+00:00мај 17th, 2015|Progresivna neurološka oboljenja|0 Komentara

Progresivna oboljenja – odlaganje uticaja teškoća u komunikaciji Kada dobijemo [...]

10 05, 2015

Uključivanje profesionalaca nakon dobijanja dijagnoze progresivnog neurološkog oboljenja

Od |2015-05-10T12:40:19+00:00мај 10th, 2015|Progresivna neurološka oboljenja|0 Komentara

  Kada dobijete dijagnozu progresivnog neurološkog oboljenja važno je da [...]