Pokretači – fizička aktivnost u učionici

Cilj promovisanja ovih aktivnosti je promovisanje aktivnog stila
života. Učitelji bi trebalo da usklade ove aktivnosti sa programskim
sadržajem koji će podučavati tokom godine. Da bi imali zdravstvenu
korist preporučujemo da, ukoliko je moguće, primenjujete “Pokretače”
dva do tri puta na dan. Većinu aktivnosti je lako prilagoditi učenicima
sa posebnom potrebama, kišnim danima ili drugim sadržajima.

Preuzmite datoteku:
Pokretači

Podeli ovoShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone