Asistivna tehnologija / AAC

Asistivna tehnologija, je opšti termin koji uključuje asistivne, adaptivne i rehabilitativne uređaje usmerene na olakšavanje komunikacije (često je zovu alternativna i augmentativna komunikacija ili AAC). Nove, moderne elektronske mašine (hi-tech) za mnoge osobe su postale nov način komunikacije. No asistivni uređaji ne moraju biti skupi ili elektronski. Oni mogu biti lo-tech (kartice sa slikama, knjige za komunikaciju, tabla sa slovima) a često je ta jednostavnija lo-tech opcija i funkcionalnija, zavisno od klijenta i njegovog poremećaja. Koji god asistivni uređaj da se koristi krajnji cilj je poboljšanje komunikacije i samostalnosti. Asistivna tehnologija može biti ogromna olakšica deci sa teškoćama sa učenjem, pomažući im da uče i komuniciraju. Asistivna tehnologija može se razvrstati u dve kategorije: Hi-tech i lo-tech. Hi-tech se uopšteno…

Opširnije