Autizam – Pronalaženje tretmana, usluga, informacija i podrške

Dijagnoza Kada roditelji prvi put čuju da njihovo dete možda ima poremećaj autističnog spektra, to obično postaje period jako ispunjen anksioznošću. Većina ljudi zna jako malo o autizmu i ne zna šta da očekuje niti šta treba da radi. Neki roditelji su možda već sumnjali da je njihovo dete na neki način drugačije ili da nije dostiglo tipična razvojna dostignuća, međutim to je ipak šok. Jednom kad se roditelji pomire sa dijagnozom autizma trebalo bi da potraže informacije i podršku i raspitaju se o uslugama i tretmanima koji im se nude. Nakon što su vam dali dijagnozu, možda ćete poželeti da potražite i drugo mišljenje. To je vaše pravo i niko ne treba da vas ubedi u suprotno. Važno je…

Opširnije

Autizam simptomi, znakovi i dijagnoza

Ukoliko osećate da vaše dete pokazuje simptome ili znake autizma trebalo bi da posetite prikladno kvalifikovanog stručnjaka koji bi postavio dijagnozu. Dijagnoza autizma je bazirana na interpretaciji simptoma i ponašanja koji su primećeni u direktnom kontaktu sa detetom ili o kojima su roditelji ili startelji izvestili stručnjaka. Mnoga deca sa autizmom takođe imaju i izraženih teškoća u učenju, tako da treba uraditi diferencijalnu dijagnozu. Prvi znaci autizma mogu se ispoljiti na nekoliko načina (ali ni jedan od dole navedenih NE znači da vaše dete ima autizam) Socijalna interakcija: Bolje se vezuje za predmete nego za ljude Može prilaziti i tolerisati prilaženje samo od strane poznatih ljudi Nesvestan jednostavnih društvenih pravila Može ponavljati reči i fraze koje su izgovorili drugi Retko koristi…

Opširnije