Mucanje kod odraslih

Mnoge odrasle osobe imaju disfluentan govor (mucanje ili zamuckivanje) što može imati ogromnog uticaja na njihov život i blagostanje. Mucanje ili zamuckivanje (disfluentnost, netečnost) je govorni poremećaj kod kojeg je tok govora prekinut nevoljnim ponavljanjima i produžavanjima glasova, slogova ili reči i nevoljnim tihim prekidima ili blokadama tokom kojih osoba nije u mogućnosti da proizvede glasove. Mucanje u odraslom dobu je obično nešto što je bilo prisutno kod osobe još od detinjstva ali se može javiti i u odraslom dobu kao posledica povrede ili neurološkog poremećaja. Kada nefluentnost ostane nerešena do odraslog doba, može uzrokovati da osoba doživljava stid i samosvest i uticati na napredak karijere i formiranje veza. Mnogi odrasli koji mucaju tvrde da je ovaj govorni poremećaj uticao…

Opširnije