Komuniciranje sa slušno oštećenom (gluvom) decom

Komuniciranje sa gluvom ili slušno oštećenom decom može biti teško, i deca sa oštećenjem sluha neminovno imaju određeni stepen govorno jezičkog kašnjenja. Postoje brojni načini da se pomogne detetu da razvije svoje govorne i jezičke veštine i oni zavise od sledećih faktora: Koliki je stepen detetovog oštećenja sluha? Koje su želje roditelja? Koji je detetov prvi jezik (znakovni ili govorni)? Da li dete ima slušni aparat ili kohlearni implant? Koju vrstu škole dete pohađa (za gluve ili čujuće)? Ukoliko je dete član zajednice gluvih i/ili njegovi roditelji takođe imaju oštećenje sluha, moguće je da ono neće pratiti „oralni/slušni“ put jezičkog razvoja i koristiće znakovni jezik. Znakovni jezik je pravi jezik koji obuhvata široki rečnik i gramatičke strukture i takođe uključuje…

Opširnije