Oštećenje sluha (nagluvost i gluvoća)

Oštećenje sluha može biti privremeno (fluktuirajući gubitak sluha kod dece) ili trajno. Kada se oštećenje sluha javi u detinjstvu to može ozbiljno uticati na odlaganje govorno jezičkog razvoja.  Sa starenjem, prirodno  dolazi do slabljenja funkcije sluha, tako da mnogi odrasli dožive nagluvost u starosti. Hvala Bogu, tokom proteklih godina tehnologija slušnih pomagala je daleko uznapredovala. Digitalni slušni aparati su mnogo manjih dimenzija, sakupljaju manje pozadinske buke i bolji su u primanju frekvencija specifičnih za govor. Nažalost, amplifikacija zvuka nikada neće zameniti normalno slušanje. Razvoj kohlearnih implanata,  pružio je deci i odraslima sa teškom gluvoćom slušni sistem koji im omogućava da jasnije čuju govor, kao i da razviju sopstvene govorne veštine. Neonatalni skrining programi takođe vode ka ranom otkrivanju oštećenja sluha…

Opširnije