Socijalne veštine i ponašanje nakon traumatske povrede mozga

  Promena u socijalnim veštinama i ponašanju može biti simptom stečene traumatske povrede mozga ili povrede glave. Ponašanje može postati ekstremno tako da osoba postaje nasilna ili se ponaša vrlo nepristojno i neprikladno. Osoba može imati teškoća u održavanju prethodnih veza i osobe koje su ih dobro poznavale mogu misliti da se njihova ličnost promenila.   Osobe sa povredom mozga mogu takođe zaboravljati društvene norme i kako se prikladno ponaša u određenim situacijama. Logoped može pomoći u nekim od ovih situacija, posebno sa ponašanjem i socijalnim veštinama vezanim za komunikaciju. Ipak, ukoliko su prisutni ozbiljniji problemi u ponašanju i njihov uticaj na blisko okruženje osobe sa traumatskom povredom mozga, treba uključiti kliničkog psihologa.   Iako se većina ljudi oporavi od…

Opširnije

Autizam – Socijalne priče

Postoje brojni načini da se usmerimo na socijalne veštine i razvijamo socijalno razumevanje kada radimo sa osobama iz spektra autizma. Za osobe sa autizmom socijalne priče su odličan i jednostavan metod kojim im olakšavamo da razumeju prikladne društvene interakcije i reakcije. Njih takođe možemo upotrebljavati kada želimo da pripremimo osobu za promenu, zatim da opišemo apstraktne koncepte kao i za davanje nagrade. Na primer, socijalna priča može se koristiti da opiše nešto novo u detetovoj učionici ili promena u rutini. Socijalne priče se lako prave, usmerene su na situacije iz pravog života i mogu se koristiti iznova i iznova, kada god je potrebno. Priče su bazirane na obliku pisane priče, ali mogu sadržati slike da bi se pomoglo razumevanje. One…

Opširnije

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom (ponekad zvan samo Asperger) je poremećaj autističnog spektra. Međutim, osobe sa Aspergerovim sindromom mogu pokazivati drugačije simptome od ostalih osoba iz spektra autizma, obzirom da često imaju natprosečnu inteligenciju i pristojne jezičke veštine (nema klinički značajnog kašnjenja u govoru i razumevanju jezika). Pojedinačne reči mogu se razviti do uzrasta od dve godine i jednostavne komunikativne fraze do treće godine. Ipak, deca sa ovim sindromom imaju teškoće u socijalnoj interakciji i čitanju socijalnih znakova i govora tela. Takođe, često imaju sužen raspon interesovanja i aktivnosti. Pojedinci imaju i kašnjenje u motoričkom razvoju. DSM IV klasifikacija deli Aspergerov sindrom u 2 klastera poremećaja: Kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija – što se ogleda u teškoćama u razumevanju neverbalnog ponašanja, uspostavljanju odnosa sa…

Opširnije