Totalna komunikacija

Prilagođavanje naše komunikacije i stvaranje okruženja totalne komunikacije Pre nego što komuniciramo sa decom koja imaju poremećaj učenja ili smetnje u razvoju, moramo postati svesni svojih sopstvenih veština komunikacije i načina na koji mi sami komuniciramo. Kao vešti komunikatori mi moramo biti svesni teškoća koje deca sa smetnjama u razvoju imaju kada je u pitanju komunikacija. Moramo da prilagodimo svoju komunikaciju i komunikativno okruženje da bismo pružili ovoj deci optimalne prilike da nas razumeju i sa nama komuniciraju. Postoji nekoliko ključnih vođica kojih moramo biti svesni kada radimo sa decom sa kašnjenjem u komunikaciji. Moramo gledati iznad govora i misliti o komunikaciji u širem smislu – što mi nazivamo totalna komunikacija. Totalnom komunikacijom mi se usmeravamo na svaki mogući modalitet…

Opširnije