senz

Terapija senzorne integracije u Logopedilištu

Sa radošću vas obaveštavamo o početku saradnje između VRTIĆA UNIVERZUM i LOGOPEDILIŠTA koja nam je omogućila da deci zajednički ponudimo još jedan vid terapije. Od sada u senzornom bloku vrtića Univerzum koji sačinjavaju senzorna soba, slana soba i senzorna dvorana, stručnjaci iz Logopedilišta pružaju usluge reedukacije psihomotorike i terapiju senzorne integracije. Na osnovu stručne procene, izrađujemo individualni program koji se realizuje u najsavremenije opremljenim SENZORNOJ SOBI: SENZORNOJ DVORANI: i SLANOJ SOBI: Blagotvorna dejstva primene ovih vidova terapije na celokupan razvoj i zdravlje deteta odavno su dokazani. DOBRO NAM DOŠLI!

Opširnije