Smetnje u razvoju & poremećaj učenja

Mnoga deca imaju smetnje u razvoju ili poremećaje učenja koje dovode do problema sa komunikacijom ili učenjem zbog bolesti, povrede, poremećaja ili sindroma. Neka deca imaju samo poremećaj učenja bez nekog očiglednog razloga. Kada dete ima posebne edukativne potrebe ili poremećaj učenja, problemi se mogu javiti u oblasti govora, jezika, društvenog jezika i ponašanja. Ipak, bez obzira na stepen komunikacijskih teškoća, verovatno je da uvek postoje načini da olakšamo toj deci da komuniciraju svoje potrebe. Čak i deca sa ozbiljnim teškoćama imaju potencijal da poboljšaju svoj nivo komunikacije, što će im omogućiti da iniciraju, odgovaraju i prave izbore. Koristeći neke ključne principe, roditelji, defektolozi i osoblje u specijalnim školama mogu pospešiti komunikaciju. Uzroci poremećaja  učenja Poremećaj učenja ili teškoće sa…

Opširnije

Genetski sindromi i teškoće u komunikaciji

Termin sindrom odnosi se na povezanost nekoliko klinički prepoznatljivih odlika, znakova (dijagnostikovanih od strane lekara), simptoma (prijavljenih od strane roditelja/staratelja), fenomena ili karakteristika koje se često javljaju udruženo. Genetski poremećaj ili genetski sindrom je stanje nastalo usled grešaka u genima ili hromozomima. Neki genetski poremećaji javljaju se zbog hromozomskih abnormalnosti nastalih u začeću zbog nepravilnosti koje su se desile pri deobi ćelija, ali češće su uzrokovani „neispravnim“ recesivnim genima koje mogu nositi oba zdrava roditelja ili jedan roditelj može nositi oštećen dominantni gen. Postoje stotine različitih genetskih sindroma koji se mogu ispoljavati različitim odlikama, često uključujući teškoće u komunikaciji i razvojno kašnjenje. Nažalost, neki od ovih sindroma dovode do urođenih oštećenja, deformiteta i malformacija. Prikazaćemo samo tri uobičajena sindroma da…

Opširnije