Upotreba vizuelne podrške kod teškoća sa toaletnim treningom

Mnogi roditelji i vaspitači se osećaju frustrirano kada se susretnu sa teškoćama pri učenju deteta da koristi toalet. Postoji mnogo različitih strategija toaletnog treninga i njihov uspeh zavisi od deteta i prirode njegovih teškoća komunikacije. Kod neke dece dobro funkcioniše jednostavna priča u slikama. Ova priča rastavlja proces odlaska u toalet na jednostavne korake koji su predstavljeni slikama. Pokazujući detetu priču i vodeći ga korak po korak možete postići željeni efekat. Preuzmite datoteku: Priča o toaletu

Opširnije

Autizam – Izbegavanje apstraktnog jezika

Većina osoba sa autizmom ima teškoća sa razumevanjem apstraktnog jezika, sarkazma i metafora. Osobe sa autizmom, takođe,mogu shvatati jezik bukvalno. Evo nekoliko primera kako mi možemo koristiti jezik u svakodnevnom situacijama. „Napolju padaju sekire“. “Danas sam toliko učio da imam utisak da će glava da mi eksplodira“ „Baš je smešno“ rečeno sarkastičnim tonom. Neko ulazi u prostoriju i kaže:“Bože, kako je ovde vruće“. Neurotipična osoba može pomisliti o otvaranju prozora, autistična osoba može samo pretpostaviti da je vruće i nemati nikakvu predstavu da bi trebalo nešto uraditi da se ta situacija promeni. To su primeri kako se jezik može koristiti na jedan način a interpretirati na drugi. Za autističnu osobu ova vrsta jezika može biti zbunjujuća ili jezik i njegovo…

Opširnije

Smetnje u razvoju & poremećaj učenja

Mnoga deca imaju smetnje u razvoju ili poremećaje učenja koje dovode do problema sa komunikacijom ili učenjem zbog bolesti, povrede, poremećaja ili sindroma. Neka deca imaju samo poremećaj učenja bez nekog očiglednog razloga. Kada dete ima posebne edukativne potrebe ili poremećaj učenja, problemi se mogu javiti u oblasti govora, jezika, društvenog jezika i ponašanja. Ipak, bez obzira na stepen komunikacijskih teškoća, verovatno je da uvek postoje načini da olakšamo toj deci da komuniciraju svoje potrebe. Čak i deca sa ozbiljnim teškoćama imaju potencijal da poboljšaju svoj nivo komunikacije, što će im omogućiti da iniciraju, odgovaraju i prave izbore. Koristeći neke ključne principe, roditelji, defektolozi i osoblje u specijalnim školama mogu pospešiti komunikaciju. Uzroci poremećaja  učenja Poremećaj učenja ili teškoće sa…

Opširnije

Genetski sindromi i teškoće u komunikaciji

Termin sindrom odnosi se na povezanost nekoliko klinički prepoznatljivih odlika, znakova (dijagnostikovanih od strane lekara), simptoma (prijavljenih od strane roditelja/staratelja), fenomena ili karakteristika koje se često javljaju udruženo. Genetski poremećaj ili genetski sindrom je stanje nastalo usled grešaka u genima ili hromozomima. Neki genetski poremećaji javljaju se zbog hromozomskih abnormalnosti nastalih u začeću zbog nepravilnosti koje su se desile pri deobi ćelija, ali češće su uzrokovani „neispravnim“ recesivnim genima koje mogu nositi oba zdrava roditelja ili jedan roditelj može nositi oštećen dominantni gen. Postoje stotine različitih genetskih sindroma koji se mogu ispoljavati različitim odlikama, često uključujući teškoće u komunikaciji i razvojno kašnjenje. Nažalost, neki od ovih sindroma dovode do urođenih oštećenja, deformiteta i malformacija. Prikazaćemo samo tri uobičajena sindroma da…

Opširnije

35 igara za učenje za decu sa smetnjama u razvoju

Deca vole da se igraju i zato su igre jedan od najefikasnijih načina da dete nešto nauči. Povrh toga, ukoliko dete pati od neke vrste izazova ili nesposobnosti, učenje mu može biti teško i zahtevati dodatno vreme ili uvežbavanje pre nego što uspešno ispune zadatak. Koji je bolji način da naučite ili obrazujete dete nego putem interesantnih, jednostavnih i posebno prilagođenih igara? Ovih 35 igara koriste muziku, pokret, zvukove i tišinu u različitim vidovima aktivnosti kao podsticaj detetovom procesu učenja, ciljajući specifične oblasti i odgovarajući na posebne potrebe. Svakoga dana ljudi koriste muziku u različite svrhe a da toga ponekad nisu ni svesni. Podižemo svoj glas da bismo privukli pažnju ili trubimo sirenom da bismo upozorili drugog vozača. Pevamo tihu…

Opširnije