Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom (ponekad zvan samo Asperger) je poremećaj autističnog spektra. Međutim, osobe sa Aspergerovim sindromom mogu pokazivati drugačije simptome od ostalih osoba iz spektra autizma, obzirom da često imaju natprosečnu inteligenciju i pristojne jezičke veštine (nema klinički značajnog kašnjenja u govoru i razumevanju jezika). Pojedinačne reči mogu se razviti do uzrasta od dve godine i jednostavne komunikativne fraze do treće godine. Ipak, deca sa ovim sindromom imaju teškoće u socijalnoj interakciji i čitanju socijalnih znakova i govora tela. Takođe, često imaju sužen raspon interesovanja i aktivnosti. Pojedinci imaju i kašnjenje u motoričkom razvoju. DSM IV klasifikacija deli Aspergerov sindrom u 2 klastera poremećaja: Kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija – što se ogleda u teškoćama u razumevanju neverbalnog ponašanja, uspostavljanju odnosa sa…

Opširnije