Auditivno pamćenje – saveti

Deca sa teškoćama u govorno jezičkom razvoju često imaju slabiju kratkoročnu auditivnnu memoriju. Dete sa slabim kratkoročnim slušnim pamćenjem ima teškoće u pohranjivanju, obradi i pamćenju izgovorenih informacija. Deca koja imaju slabiju kratkoročnu slušnu memeoriju često imaju bolju vizuelnu memoriju. I odrasle osobe i decu treba ohrabrivati da iskoriste svoje bolje vizuelno pamćenje da pomognu svom ograničenom auditivnom pamćenju. Za razvoj veština govornog i pisanog jezika deteta važno je razviti strategije za pružanje podrške lošem kratkoročnom slušnom pamćenju. Preuzmite datoteku: Auditivno pamcenje savet

Opširnije

Traumatske povrede mozga TPM

  Traumatska povreda mozga ili povreda glave može izazvati oštećenje mozga koje može proizvesti i kratkotrajne i dugoročne teškoće sa komunikacijom i kognitivnim funkcionisanjem. Povreda ove vrste može nastati ili usled delovanja spoljne sile ili usled unutrašnjeg događaja kao što je moždani udar, tumor ili oboljenje.   Povreda glave ili mozga obično nastaje nakon niza štetnih događaja. Tu je početna trauma koja izaziva direktnu štetu mozgu a potom u minutima nakon same traume može doći do daljeg povređivanja usled krvarenja, pravljenja modrica ili otoka. Zavisno od težine povrede, početni simptomi mogu varirati od potresa mozga do kome. Mnogi ljudi nisu svesni da je potres mozga ustvari povreda mozga i da može imati posledice koje traju nekoliko nedelja. Nekoliko potresa mozga…

Opširnije