Usluge

Logopedilište pruža usluge i deci i odraslima koji imaju teškoće sa komunikacijom, kao i osobama koje žive i rade sa njima. Smatramo da je od presudne važnosti adekvatno obučiti osobe iz okruženja na koji način treba podsticati razvoj i učvršćivanje komunikacije i pružiti im podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.

U skladu s tim razvili smo razne vidove usluga u okviru kojih pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću pružajući mu priliku da svoje veštine uči i uvežbava i individualno i u okviru grupe.

U skladu sa svojim potrebama, kod nas možete odabrati neke od sledećih tipova usluga:

 

Individualni logopedski rad

Savetodavni rad sa porodicom

Savetodavni rad sa nastavnicima

Savetodavni rad sa vaspitačima

Radionica fine motorike

Muzička radionica

Radionica socijalnih veština

Reedukacija psihomotorike

Terapija senzorne integracije

Program učenja govora tela

Podeli ovoShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone