ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ОРГАНИЗУЈЕМО ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД I ДО IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

РАСПУСТИЛИШТЕ РАДИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8-12Ч

Са децом у Распустилишту раде олигофренолози и логопеди који ће уз помоћ разноврсних едукативних средстава и материјала осмишљавати забавне активности из различитих области развоја.

Радићемо на развоју комуникације и игре, социјалних вештина и бриге о себи, логичког мишљења и школских вештина, креативном изражавању.

У току је формирање група.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ЗАКАЗИВАЊЕ, ПОЗОВИТЕ:

011/228 30 40 или 060/163 95 33