Ovo je radionica kojoj se deca najviše raduju, a namenjena je svoj deci.

Zašto muzička radionica?

Muzika je fantastično sredstvo za učenje jezika, posebno kod dece. Dobra pesma će odzvanjati u glavi deteta dugo nakon završetka časa. Deca usvajaju rečnik, gramatičke strukture i ritam jezika, jednostavno radeći ono što ionako vole da rade – pevaju. Muzika može biti iskustvo zbližavanja deteta sa drugim detetom, kao i deteta sa roditeljem. Čak i kada dete ne razume u potpunosti reči pesme, ono uživa u pevanju. Ali kada imate pesmice sa jednostavnim tekstom, uz koje deca mogu da plešu i gestikuliraju, deca pevaju i uče JAKO BRZO. Koja god da je tema, mi koristimo pesme da naučimo nove reči na način koji jednostavno ne možete izvesti drugim aktivnostima. Kada igramo i pevamo, mi stupamo u interakciju sa jezikom na tako mnogo načina: vežbamo slušanje i razumevanje onoga što smo čuli, vokalizujemo, interpretiramo jezik pokretom…i sve to na način koji je zabavan. Kada koristimo pesme koje se mogu učiti kroz gestove, vrlo malo poučavanja je potrebno.

U okviru ove radionice obrađuju se različite teme:

  • Pevam da upoznam svet oko mene (delovi tela, zanimanja, životinje, boje,…)
  • Pevam da ti kažem kako se osećam
  • Pevam da se družim
  • Pevam da odgovaram na pitanja (društvena pitanja, ko, gde, šta, kako , koliko, zašto,…)
  • Pevam da ti kažem šta učim (funkcije predmeta, godišnja doba, suprotnosti,…)
  • Pevam da se brinem o svom telu ( kupanje, pranje ruku i zuba, …)

Ovo je jedina radionica na kojoj zajedno sa decom učestvuju i roditelji. S obzirom da će naučiti sve pesme, njihov zadatak da ovako stečena znanja pokušaju da prenesu u svakodnevni život doprineće bržoj generalizaciji pojmova. Jednu grupu čine 4-6 dece, i isto toliko roditelja.