Radionice finih motornih aktivnosti postoje i uspešno se realizuju Logopedilištu već pune 3 godine. Radionica je namenjena svoj deci, naročito deci sa razvojnim govorno-jezičkim problemima.

Šta su fine motorne aktivnosti?

Fine motorne aktivnosti se razvijaju sa uzrastom. Od početnih nespretnih pokušaja deteta da samostalno drži predmete npr. kašiku dok jede; pokreti ruke i šake vremenom postaju precizniji. Tonus u ovoj oblasti sazreva najkasnije i razvija se paralelno sa potrebama sve finijih aktivnosti u manipulativnom polju, sve do momenta kada dete može da uzme olovku i da je kontroliše tako da uspe da piše slova između dve linije. Završna faza diferenciranosti tj. zrelost motorike prstiju, jeste ovladavanje grafomotornim aktivnostima tj pisanjem.

Zašto je važna Radionica finih motornih aktivnosti?

Kroz Radionice finih motornih aktivnosti deca su stimulisana i uvežbavaju fine, precizne pokrete šake i prstiju uz održavanje dobre koordinacije oko-ruka. Manipulativna spretnost u ovom polju i grafomotorika su važne i za razvoj dodatnih sinapsi u mozgu a samim tim i detetovih potencijala.

Poznato je da se nervni završeci nalaze na prstima, preciznije, jagodicama prstiju. Dakle, sve što radimo rukama, preko jagodica, stimuliše mozak i tako podstičemo govor kod deteta. Ali i obrnuto, fini pokreti prstiju ostvaruju se i podstiču pod uticajem govora.

Radionice finih motornih aktivnosti su u Logopedilištu organizovane prema uzrastu na sledeći način:

  • Uzrast od 6-7 god (predškolska grupa): u radu sa ovom grupom realizuje se predškolski program, a to znači intenzivne grafomotorne vežbe (pisanje, crtanje, bojenje) tj vežbe pomoću kojih će se dečiji slobodni pokreti po papiru uvesti u prostor linijature; elementi štampanih i pisanih slova; da bi sve bilo zabavno još i seckanje i lepljenje, rad pomoću lenjira…
  • Uzrast od 4-5 god: organizovana u vidu kretivne igraonice u kojoj cepkamo i seckamo, lepimo, bojimo, igramo se sa raznim materijalima, otiskujemo oblike, mesimo plastelin i testo, nižemo, gradimo konstruktorima, pravimo origami oblike, slažemo slagalice, umećemo oblike, ’kačimo’ štipaljke… I još mnogo raznolikih igara. Na kraju svake radionice deca svoje kreacije nose sa sobom da se pohvale roditeljima, a roditelji dobijaju informacije od voditelja o tome koje su se teme realizovale i informacije o svakom detetu ponaosob.

Radionica je organizovana u vidu grupnog rada, bez prisustva roditelja, a postoji mogućnost i individualnog rada.