Ove radionice namenjene su svoj deci, a najveću korist imaju deca sa pervazivnim razvojnim poremećajem, deca sa poremećajem pažnje, deca sa neverbalnim razvojnim poremećajem i deca sa razvojnom disfazijom.

Šta su socijalne veštine?

To su upravo one veštine koje su nam neophodne za uspešno funkcionisanje u društvu i u raznim životnim situacijama.

Zašto je važna Radionica socijalnih veština?

Iako su one jedan od glavnih ciljeva u dečijim kolektivima (vrtićima i školama), najčešće deca koja imaju problem u govorno-jezičkom razvoju takođe imaju i loše razvijene socijalne veštine. Često je to zbog toga što oni ne uviđaju društvena pravila, obrasce i strukture, kao i neverbalne znakove koje mi svakodnevno gotovo nesvesno čitamo dobijajući sliku o socijalnoj situaciji u kojoj se nalazimo, što nam omogućava da prilagodimo ponašanje datim okolnostima. Njima je neophodno eksplicitno objasniti svaki aspekt svake socijalne veštine.

Radionice socijalnih veština organizovane su u grupama formiranim prema razvojnim sposobnostima, specifičnostima i potrebama svakog deteta. Na svakoj radionici će se raditi na razvoju osnovnih komunikacijskih veština, kao što su dobar kontakt pogledom sa sagovornikom (i odraslim i detetom), slušanje tj. usmeravanje pažnje na slušanje sagovornika, i adekvatno odgovaranje na pitanja, ali i složenijim modelima, kao što su poštovanje školskih pravila i običaja, sedenje u grupi u tišini tokom mirnih aktivnosti, podizanje ruke pre postavljanja pitanja, verbalno izražavanje svojih osećanja u kontaktu sa odraslima i sa decom, nezavisnost i samopouzdanost u konfliktnim situacijama, partnerska igra sa drugom decom i dobra volja da se dele igračke, prepoznavanje tuđih osećanja, igra SA drugom decom, a ne igra PORED druge dece, održavanje pažnje na jednoj aktivnosti (15 minuta četvorogodišnjaci, a školarci i do 45 minuta).

Na samim radionicama ne učestvuju roditelji. Na kraju svake radionice roditelji će od voditelja dobiti informacije o tome šta se radilo i savete kako i šta da vežbaju sa detetom. Jednu grupu čine 4-6 dece, i 2 voditelja.