Logopedilište – Logoped Beograd
Adresa: Omladinskih brigada 4, 11070 Beograd – Novi Beograd
Telefon: +381 11 228 3040