U njoj su objedinjeni psiha i motorno kretanje. To je kvalitetno izražavanje naše ličnosti pokretom. Psihomotorika je tokom čitavog detinjstva tesno povezana sa sazrevanjem i grananjem emocionalnog života, kao i sa razvojem inteligencije i mišljenja. Pokret je put kojim saznajemo o sebi i svetu, i kojim se ostvaruje odnos između ličnosti i okruženja.

Šta je reedukacija psihomotorike?

Reedukacija psihomotorike (terapija pokretom) je metod, koji se primenjuje u tretmanu svih razvojnih poremećaja. Njome se utiče na saznajni razvoj, ali se i razrešava osećanje napetosti. Ovom metodom, kroz pokret se pobuđuju i obnavljaju, učvršćuju i dograđuju senzomotorna iskustva. Dete ponovo iskustveno proživljava ranije faze doživljaja telesne celovitosti, faze razvoja ovladavanja prostorom i vremenom. Svaki pokret tokom izvođenja vežbi kao i svaki osećaj i osećanje koje ga prati, bivaju nazvani rečju – što omogućava da psihomotorna aktivnost postane deo svesti.

Zašto je važna reedukacija psihomotorike?

Zadatak reedukacije jeste da obogati iskustvo deteta, kako bi se omogućio što fleksibilniji i kreativniji odnos prema događajima u okruženju.

Svi pokreti, stilizovani su u vežbe i igre reedukacije:

  • Vežbe za doživljaj telesne celovitosti (Ponovno upoznavanje svoje telesnosti, topografije tela i njegovih delova. Na ovim senzomotornim shemama, zasnivaće se saznajni procesi.)
  • Vežbe za doživljaj gestualnog prostor (Gestualni prostor je prostor izvan tela, koji se može zahvatiti ispruženim ekstremitetima, čime se otpočinje proces socijalizacije deteta.)
  • Vežbe za otkrivanje objektivnog prostora (Objektivni prostor je prostor u kome se krećemo.)
  • Vežbe za uočavanje i stabilizovanje lateralizovanosti sa vežbama za usmeravanje lateralizovanosti
  • Vežbe za uočavanje prisustva drugog (Ove vežbe su namenjene deci uzrasta preko 6 godina, kada dete počinje da ostvaruje društvene odnose putem komunikacije pokretom i govorom.)
  • Vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta
  • Vežbe za koordinaciju pokreta (Od nivoa mogućnosti koordinacije pokreta, zavise mogućnosti organizovanja složenijih aktivnosti psihomotorike.)
  • Vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
  • Za kontrolu impulsivnosti (Impulsivnost čine nagla, neodmerena ponašanja koja izazivaju snažnu frustraciju, koja se razrešva ili agresivnim ispadom ili povlačenjem u sebe. Ove vežbe imaju za cilj da dete ovlada impulsivnošću.)
  • Vežbe za procenu trajanja i orjentaciju u vremenu (Kroz razne kontekste, otkrivanje, doživljaj i imenovanje kvaliteta vremena, sa ciljem da se osveste i postanu dostupni misaonim operacijama.)

Reedukacija psihomotorike se realizuje u vidu individualnog rada ili rada u parovima.