Logopedilište pruža usluge i deci i odraslima koji imaju teškoće sa komunikacijom, kao i osobama koje žive i rade sa njima.

Smatramo da je od presudne važnosti adekvatno obučiti osobe iz okruženja na koji način treba podsticati razvoj i učvršćivanje komunikacije i pružiti im podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.

U skladu s tim razvili smo razne vidove usluga u okviru kojih pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću pružajući mu priliku da svoje veštine uči i uvežbava i individualno i u okviru grupe.

U skladu sa svojim potrebama, kod nas možete odabrati neke od sledećih tipova usluga:

 • Individualni logopedski rad

 • Savetodavni rad sa porodicom

 • Savetodavni rad sa nastavnicima

 • Radionica fine motorike

 • Muzička radionica

 • Radionica socijalnih veština

 • Reedukacija psihomotorike

 • Terapija senzorne integracije

 • Program učenja govora tela

 • Grupa podrške roditeljima

 • Grupa podrške za braću/sestre

 • Učenje igre

 • Obuka roditelja u svakodnevnom životnom okruženju