Početna2022-10-04T22:00:04+02:00

DECA

Odeljak posvećen deci sadrži informacije vezane za govorno jezičke poremećaje, razvoj deteta, razvojne skale, autizam, apraksiju, oštećenje sluha, pitanja vezana za gluvoću, teškoće u učenju, mucanje i brzopletost, disleksiju i teškoće sa pismenošću.

Detaljnije

ODRASLI

Odeljak posvećen odraslima sadrži informacije vezane za poremećaje govora, moždani udar, neurološke bolesti (kao npr. Parkinsonova ili ALS), povrede mozga, dizartriju, afaziju, oštećenje sluha, teškoće u učenju i asistivnoj komunikaciji.

Detaljnije

DODATNI IZVORI

Dodatni izvori sadrže sve dodatne izvore informacija i praktičnih saveta koje želimo da vam pružimo. Tu ćete naći centar za preuzimanje odakle ćete moći da preuzmete PDF dokumente koji sadrže informacije, izvore, savete i strategije za olakšavanje komunikacije.

Detaljnije

Logoped Beograd

Najbolji logoped u Beogradu

Posao logopeda je zaista raznolik i obuhvata rad sa čitavom lepezom poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora,  čitanja, pisanja i komunikacije uopšte koji se mogu javiti na bilo kom uzrastu u životu stvarajući veće ili manje izazove kako samim osobama koje su njima pogođene tako i osobama iz njihovog socijalnog okruženja.

Među odraslima i decom koji dolaze u Logopedilište možete upoznati one koji su dobili dijagnozu autizam, pervazivni razvojni poremećaj, razvojna disfazija, dislalija, dizartrija, disleksija, disgrafija, mucanje, verbalna apraksija, nedovoljna mentalna razvijenost, poremećaj pažnje, afazija… Međutim, mi njih vidimo i upoznajemo kao Marka, Andreju, Mihaila, Đoleta, Teu, Vanju, Necu, Lazu, Dušana… Svako od njih je priča za sebe, posebna ličnost sa svojim jedinstvenim osobinama, koja živi u samo njemu specifičnom okruženju i napreduje samo njemu svojstvenim tempom.

Logopedilište pruža usluge i deci i odraslima koji imaju teškoće sa komunikacijom, kao i osobama koje žive i rade sa njima.

Smatramo da je od presudne važnosti adekvatno obučiti osobe iz okruženja na koji način treba podsticati razvoj i učvršćivanje komunikacije i pružiti im podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.

Go to Top