Slušanje je veoma važan aspekt procesa učenja govora. Slušajući ljude oko sebe, dete
uči nove reči i glasove. Zbog toga je jako važno da pružite dobar, jasan govorni model da
dete sluša. Kada govorite izgovarajte reči čisto i polako i upotrebljavajte puno intonacije.

Preuzmite datoteku:
Pružanje dobrog modela