Senzorna integracija se vežba u sigurnom i interesantnom okruženju. Pomoću specijalizovane opreme detetu se pruža mogućnost integracije senzacija/oseta  koji proizilaze iz vestibularnih, proprioceptivnih, taktilnih, vizuelnih i slušnih sistema.