Tretman, terapija i rehabilitacija nakon moždanog udara često uključuje pomoć logopeda. Oni su eksperti u polju komunikacije i moći će da procene i usmeravaju vas u primeni najprikladnije terapije i/ili strategija za komunikaciju, dizartriju i afaziju. Takođe je važno uključiti i druge stručnjake za kontinuiranu podršku i tretman nakon moždanog udara uključujući radne terapeute, fizioterapeute, psihologe, dijetetičare, medicinske sestre i socijalne radnike. Ovi stručnjaci će olakšati rehabilitaciju i pomoći u oporavku. Takođe je dobra ideja stupiti u kontakt sa lokalnom grupom podrške ili udruženja za osobe sa moždanim udarom. Uz podršku, oni će moći da vam pruže i informacije o uslugama na koje imate pravo. Kada ste preživeli moždani udar, važno je da znate koje usluge i stručna pomoć su vam na raspolaganju. Vaš doktor i/ili lokalna grupa podrške bi trebalo da vas obaveste o uslugama koje će vam biti potrebne.

 

Govorno jezička terapija može biti prikladna ukoliko vam je neophodan fokus na određene aspekte komunikacije, kao što su govorne teškoće, jezičke teškoće, afazija, dizartrija, planovi komunikacije, asistivna komunikacija, kognitivne veštine i pamćenje, socijalne veštine, čitanje i pisanje.

 

Radna terapija će se usmeriti na veštine vezane za svakodnevni život i proceniti vaš dom po pitanju mogućih modifikacija, ukoliko su potrebne.

 

Fizioterapeut može biti uključen po pitanju vaše muskulature, ravnoteže, načina kretanja ili teškoća sa hodanjem.

 

Uporedo sa posetom doktora trebaće vam i poseta medicinske sestre da proceni vaše zdravlje i potrebe.

 

Može vam biti potrebno savetovanje psihologa koji će da poradi sa vama i vašom porodicom na stvarima vezanim za depresiju i žaljenje.

 

Dijetetičar može biti uključen sa fokusom na dijetu i ishranu.

 

Postoje i drugi doktori i specijalisti koje ćete posetiti i zbog svojih individualnih teškoća.

 

Grupe podrške često pružaju neprocenjive savete, podršku i informacije vezane za moždani udar.