Neke neurološke bolesti su spore i progresivne tako da osoba ima vremena da se pripremi za buduće oštećenje i može postepeno pripremati strategije. Nasuprot tome, nakon moždanog udara oštećenje je iznenadno i pacijent i njegova porodica mogu biti dezorijentisani i često nesigurni šta treba sledeće da urade. Uprkos onesposobljavajućoj prirodi moždanog udara, govornom terapijom se mnogo može uraditi u cilju pružanja podrške i poboljšanja komunikacije.

 

Oporavak od moždanog udara može biti dugotrajan a početni period može biti težak za osobu i njegovu porodicu. U početku, verovatno je najbolje da pokušate da sagledate situaciju i da se konsultujete sa lodopedom. Logoped bi trebalo da bude deo bolničkog tima koji će na početku proceniti gutanje i komunikaciju. Ponekad je pacijent veoma zbunjen i dezorijentisan i treba mu samo da je neko pored njega da mu pruži podršku. Osoba sa moždanim udarom može delovati kao da razume dosta ali to može biti zahvaljujući tome što uviđa ključne reči i kontekstualne znakove. Kada se izvrši procena, često postaje očigledno da je njeno razumevanje teško kompromitovano. Kada se utvrdi priroda komunikacijskih teškoća, može se početi sa traženjem strategija. Logoped će moći da proceni, dijagnostikuje i predloži prikladne strategije i/ili terapiju.

 

Često će se u prvih nekoliko nedelja posle moždanog udara, mozak donekle popraviti i zalečiti. To može značiti da će se osoba koja na početku izgleda kao da ima ozbiljne teškoće u komunikaciji nakon prvih nekoliko nedelja dobro oporaviti. Međutim, ovo nije uvek slučaj i oporavak može biti spor i ograničen.

 

Ukoliko su, kada se moždani udar prvo dogodi, govor i jezik kompromitovani moglo bi biti korisno da upotrebljavate vizuelnu tabelu sa slikama važnih i uobičajenih stvari, na taj način dajući osobi više šanse da razume i iskaže neke osnovne potrebe. Ponekad, ukoliko osoba nije razumljiva nakon ali još uvek može da piše, olovka i papir mogu biti veoma praktični. Na početku je važno da budemo strpljivi, održimo jezičke iskaze kratkim i jednostavnim i da podržimo jezik vizuelnim pomagalima i gestovima.