Muzika je fantastično sredstvo za poučavanje jezika, posebno kod dece. Dobra pesma će odzvanjati u glavi učenika dugo nakon završetka časa. Mladi učenici usvajaju rečnik, gramatičke strukture i ritam jezika jednostavno radeći ono što već ionako vole da rade…pevaju.
Osim toga, muzika može poslužiti u različite svrhe u vašoj učionici, kući ili pak kolima. Muzika može da napravi atmosferu. Muzika može signalizirati prelaz sa jedne aktivnosti na drugu (i učeniku i učitelju). Muzika može biti iskusvo zbližavanja i povezivanja.
Evo nekoliko načina upotrebe muzike u učionici:
• Pustite muziku u pozadini od početka časa. Kao što vodite računa da vaše okruženje bude vizuelno primamljivo i stimulativno, trebalo bi da obratite pažnju na efekat koji muzika ima na atmosferu u učionici. Muzika može pomoći da vam učionicu učini toplom i primamljivom. Ako je rezred posebno energičan, na početku časa možete koristiti umirujuću muziku u pozadini kao npr. fisher price uspavanke ili havajska muzika. U tišim, stidljivijim razredima optimistična ili čak luckasta muzika svira od početka časa.
• Puštajte muziku da signalizirate tranzicije učenicima. Deca reaguju na muziku na način na koji ne reaguju ni na šta drugo. Kada dolazi pesma koju prepoznaju i vole oni je odmah primećuju. Možete koristiti pesme da: poželite dobrodošlicu učenicima, da kažete dobar dan, da vas uvede u aktivnosti u krugu, da signalizirate vreme za sređivanje ili vežbanje čitenja ili čitanje priče itd. Učenici tačno znaju šta da rade kada čuju muziku i odmah počinju da pevaju uz nju.
• Puštajte muziku da signalizirate tranzicije učitelju. Napravite sebi plej listu koja npr. uključuje pesmu za dobrodošlicu, potom pozdravnu pesmu, potom pesmu za razmrdavanje, zatim pesmu koja signalizira aktivnosti u krugu, potom neku relaksirajuću klasičnu muziku u pozadini koja učitelju signalizira da je vreme za obradu lekcije a učenicima da je vreme da sednu i slušaju učitelja. Kada se aktivnost završi, prebacite na sledeću pesmu koja može biti čišćenje ili neka druga aktivnost, odnosno koja će svima signalizirati šta je sledeće što ćemo raditi. Planiranje časova sa muzičkim signalima, ne samo da pomaže učenicima da prepoznaju šta dolazi sledeće, već pomaže i vama kao učitelju da glatko pređete sa aktivnosti na aktivnost.
• Puštajte muziku da biste upravljali energetskim nivoom odeljenja. Nikada ne možete znati sa kakvim nivoom energije će deca doći na čas. Jednog dana imaćete razred pun dece koja skaču po plafonu puna energije (obično kada je kiša pa ne mogu da idu napolje), a sledećeg dana ista ta deca izgledaju kao da se pomeraju u slow motion-u. Muzika zaista pomaže da se smiri larmadžijsko odeljenje ili da se pak razredu da energetsko pojačanje. Ponekad čak, kada je rezred prepun energije treba tu energiju malo isprazniti pre nego što ih skrasimo na mestu. Tada super aktivne pesme ili pokretači stupaju na scenu. Kada se one završe većina dece je pomal umorna i spremna da se skrasi i skoncentriše.
• Puštajte muziku da naučite nove reči. Pesme su fantastičan način za poučavanje jezika kod dece. Čak i kada deca ne razumeju u potpunosti reči pesme oni su oduševljeni da pevaju. Ali kada imate pesmice sa jednostavnim tekstom uz koje deca mogu da plešu i gestikuliraju, deca pevaju i uče JAKO BRZO. Koja god da je tema, mi koristimo pesme da naučimo reči na način koji jednostavno ne možete izvesti drugim aktivnostima. Kada igraš i plešeš, ti stupaš u interakciju sa jezikom na tako mnogo načina. Vežbaš slušanje i razumevanje onoga što si čuo, vokalizuješ, interpretiraš jezik pokretom… i sve to na način koji je zabavan i ne ugrožava mlade učenike. Kada koristite pesme koje se mogu učiti kroz gestove, vrlo malo prethodnog poučavanja je potrebno. učitelji mogu poređati decu u krug, naučiti nekoliko vrlo jednostavnih gestova i potom pustiti muziku dok svi gestikuliraju zajedno, Većina dece će odmah početi da peva, a čak i oni koji nisu spremni da pevaju moći će da učestvuju gestikuliranjem.
• Puštajte muziku da obnovite naučeno. Pevanje pesama je fantastičan način da brzo i lako obnovite ono što ste prethodno učili. Jedna od dinih stvari u vezi sa upotrebom muzike u učenju je ta što ljudi jednostavno ne zaboravljaju pesme koje su naučili. Mogla bih da počnem da pevam nekoliko reči pesme koju niste čuli 20 godina i vi biste verovatno mogli da otpevate sledeću rečenicu bez problema.
Muzika je tako moćno sredstvo za učenje. Ukoliko ne koristitite mnogo muzike u svojoj učionici, mogli biste da probate…ona će napraviti neposredan uticaj. Ukoliko koristite muziku, razmislite o svim načinima na koje biste mogli da je koristite da bi svoju učionicu učinili toplijim i efikasnijim okruženjem za učenje.