Koncentracija se može opisati kao usmeravanje uma, fokusirana pažnja ili kao sposobnost
da se obrati pažnja na samo jednu misao ili predmet isključujući druge.
Kad nam je um skoncentrisan mi ne rasipamo energiju na nepotrebne aktivnosti.
Razvijanje koncentracije je neophodno svakome ko želi da preuzme kontrolu nad svojim
životom. Ona nam je neophodna da bismo bili uspešni u svim sferama života.
Koncentrisanje na aktivnosti koje obavljamo doprinosi tome da ih uradimo bolje, brže i
uspešnije. Fokusiranje na rad čini rad uspešnijim. Bolja koncentracija olakšava učenje,
ubrzava razumevanje i poboljšava memoriju. Pomaže nam da se usredsredimo na svoje
ciljeve i da ih lakše postignemo.

Preuzmite datoteku:
vezbe koncentracije