Logopedilište ćete doživeti kao prijatan ambijent opremljen vrhunskim materijalima za rad. Naša filozofija je da stalnim osavremenjivanjem i obogaćivanjem materijala sa kojima radimo, donosimo stručnost, raznovrsnost, novine, radost i motivaciju u igru, rad i učenje.