Deca vole da se igraju i zato su igre jedan od najefikasnijih načina da dete nešto nauči. Povrh toga, ukoliko dete pati od neke vrste izazova ili nesposobnosti, učenje mu može biti teško i zahtevati dodatno vreme ili uvežbavanje pre nego što uspešno ispune zadatak. Koji je bolji način da naučite ili obrazujete dete nego putem interesantnih, jednostavnih i posebno prilagođenih igara? Ovih 35 igara koriste muziku, pokret, zvukove i tišinu u različitim vidovima aktivnosti kao podsticaj detetovom procesu učenja, ciljajući specifične oblasti i odgovarajući na posebne potrebe.

Svakoga dana ljudi koriste muziku u različite svrhe a da toga ponekad nisu ni svesni. Podižemo svoj glas da bismo privukli pažnju ili trubimo sirenom da bismo upozorili drugog vozača. Pevamo tihu uspavanku da bismo smirili uplakano dete. Džingl na radiju ili televiziji obaveštava nas da počinje određena emisija.

Preuzmite datoteku:
35 igara za učenje za decu sa smetnjama u razvoju