Asistivna tehnologija, je opšti termin koji uključuje asistivne, adaptivne i rehabilitativne uređaje usmerene na olakšavanje komunikacije (često je zovu alternativna i augmentativna komunikacija ili AAC). Nove, moderne elektronske mašine (hi-tech) za mnoge osobe su postale nov način komunikacije. No asistivni uređaji ne moraju biti skupi ili elektronski. Oni mogu biti lo-tech (kartice sa slikama, knjige za komunikaciju, tabla sa slovima) a često je ta jednostavnija lo-tech opcija i funkcionalnija, zavisno od klijenta i njegovog poremećaja. Koji god asistivni uređaj da se koristi krajnji cilj je poboljšanje komunikacije i samostalnosti.

Asistivna tehnologija može biti ogromna olakšica deci sa teškoćama sa učenjem, pomažući im da uče i komuniciraju. Asistivna tehnologija može se razvrstati u dve kategorije: Hi-tech i lo-tech.
Hi-tech se uopšteno odnosi na elektronske uređaje. Ovo ima tendenciju da bude skuplja opcija i podrazumeva moćne mašine koje uključuju i proizvodnju glasa. Hi-tech opcije takođe uključuju i softver koji sadrži aplikacije za pomoć pri teškoćama sa pisanim jezikom, razlikovanjem glasova i auditivnom memorijom. Specijalizovani softveri takođe mogu biti instalirani u kompjuter i hi-tech mašine da se omogući proizvodnja glasa i predviđanje reči. Da bi pristupili hi-tech uređajima nekim osobama su potrebne opcije skeniranja, posebni prekidači ili sistem kontrole pogledom.
Lo-tech podrazumeva manje tehničke opcije kao što su slikovne kartice za komunikaciju, knjige za komunikaciju, azbučna tabla ili E-TRAN okvir. Iako se često previđaju, zbog opsesije sa tehnologijom, ove opcije mogu u stvari biti efikasnije od hi-tech opcija za mnogu decu.

Važan aspekt koji treba napomenuti kada birate asistivnu tehnologiju, a koji je krucijalan, je to da bi trebalo temeljno isprobati nekoliko različitih opcija, da bi se zaista našla ona koja najbolje odgovara. Naj hi-tech i najskuplja opcija nije uvek i najbolja. Morate uzeti u obzir mnogo varijabli uključujući prenosivost, funkcionalnost i brzinu upotrebe.

Upotreba asistivnih uređaja za komunikaciju, i hi-tech i lo-tech, je veoma deo filozofije Logopedilišta. Ovaj sajt je ceo o komunikaciji i okruženju totalne komunikacije. To znači da se mi fokusiramo na svaki modalitet koji se može koristiti u cilu olakšavanja komunikacije.

Upotreba ipad-a i tableta kao uređaja za komunikaciju
Poslednjih godina ipad i tablet uređaji počeli su da sadrže aplikacije koje pretvaraju jednostavni tablet u dinamičan uređaj za komunikaciju za osobe sa teškoćama u govoru uzrokovanim poremećajima kao što su apraksija, moždani udar, autizam, neurološko oboljenje itd. Ovaj portabl uređaj sada sadrži aplikacije koje pružaju proizvodnju glasa, vizuelnu podršku i prethodno snimljene reči i poruke.

Navešćemo samo neke od aplikacija koje pružaju mogućnost asistivne komunikacije:

  • Gelp
  • Avaz AAC app
  • Proloquo2Go
  • TouchChat HD – AAC TouchChat HD – AAC with Word Power
  • Sono Flex