Mnoga deca sa kašnjenjem u komunikaciji ili poremećajem učenja ispoljavaju neprikladna ili problematična ponašanja. Iako postoji mnogo razloga za ovakvu vrstu ponašanja, ona su često povezana sa prekidima u komunikaciji, kada dete nije u mogućnosti da se izrazi ili ne razume šta treba da radi. Često se nedostatak razumevanja previđa kao uzok problematičnog ponašanja, zato što osoba deluje kao da razume šta se oko njega dešava. Neke osobe se izvešte u praćenju signala okruženja a da pri tom, u stvari, uopšte ne prate verbalne instrukcije. Zbog toga je važno da obraćamo pažnju na sopstveni jezik i upotrebljavamo druge signale, kao što su gestovi, kada dajemo uputstva. Takođe, možemo primenjivati pristup minimalnog govora i koristiti samo jednu ili dve ključne reči pri davanju  instrukcije ili zahteva.

Postoji mnogo načina da prilagodite svoju komunikaciju da biste pomogli osobi da razume. Morate biti svesni da receptivni jezik može kasniti više nego što pretpostavljate. Potrebno je da dete procene kvalifikovani logoped i psiholog. U svakom slučaju, postoji mnogo stvari koje možemo uraditi da pokušamo da promenimo ili zamenimo problematična ili neprikladna ponašanja.

Za početak, možemo posmatrati i zapisati kada se problematično ponašanje javlja i tražiti okidače koji ga izazivaju. To može značiti da vodite dnevnik događaja. Takođe, treba tražiti suptilne signale koje dete može pokazivati pre nego što ispolji dato ponašanje, jer može postojati upozorenje da će doći do tantruma pre nego što se on zaista desi. Putem primenjene analize ponašanja možemo pronaći okidače i potom razviti strategije da zamenimo neželjena ponašanja poželjnim.

Veza između komunikacije i ponašanja je veoma duboka i dvosmerna. Potrebno je razvijati strategije za njihovo poboljšavanje upotrebom savremenih metoda i pristupa. Razvojem komunikacije doprinosimo razvoju prikladnih ponašanja i obrnuto, smanjivanjem negativnih ponašanja otvaramo prostor za razvoj komunikacije.