Prilagođavanje naše komunikacije i stvaranje okruženja totalne komunikacije

Pre nego što komuniciramo sa decom koja imaju poremećaj učenja ili smetnje u razvoju, moramo postati svesni svojih sopstvenih veština komunikacije i načina na koji mi sami komuniciramo. Kao vešti komunikatori mi moramo biti svesni teškoća koje deca sa smetnjama u razvoju imaju kada je u pitanju komunikacija. Moramo da prilagodimo svoju komunikaciju i komunikativno okruženje da bismo pružili ovoj deci optimalne prilike da nas razumeju i sa nama komuniciraju.

Postoji nekoliko ključnih vođica kojih moramo biti svesni kada radimo sa decom sa kašnjenjem u komunikaciji. Moramo gledati iznad govora i misliti o komunikaciji u širem smislu – što mi nazivamo totalna komunikacija. Totalnom komunikacijom mi se usmeravamo na svaki mogući modalitet da bismo izrazili svoju poruku i pomogli da se informacija razume i obradi. I obrnuto, mi dajemo detetu sa smetnjama u razvoju što više resursa i prilika da prenesu svoju poruku tako da drugi mogu da ih razumeju.

Totalna komunikacija

Šta je totalna komunikacija?

To je holistički pogled na komunikaciju, koji često koristi širok raspon modaliteta ili čak izlaženja van okvira da bi se stvorio sistem komunikacije koji funkcioniše za datu osobu.

Druge definicije totalne komunikacije uključuju:

 • Korišćenje svakog mogućeg sredstva za odašiljanje i/ili primanje poruke
 • Stvaranje najboljeg načina za dete da komunicira, optimizujući njegove veštine i umanjujući njegove teškoće.
 • Veo koji pokriva sve aspekte detetovih sposobnosti osiguravajući da dete dobije pristup načinu komunikacije
 • Olakšavanje i pomaganje svakom detetu pružajući podršku i prilike da komuniciraju i budu uključeni i da ostvare svoj potencijal

Evo nekoliko primera modaliteta koji mogu biti korišćeni u pristupu totalne komunikacije. Ovo nije kompletna lista. Svaki pojedinac je različit i neki mogu koristiti spektar ovih modaliteta.

 • Signali dodirom – znakovi dodirom su način davanja slepim/gluvim osobama informacije o tome šta će da se dogodi.
 • Teksturni signali/referentni objekti – Upotrebom objekata ili taktilnih simbola, osoba može da izgradi širok raspon opcija komunikacije
 • Brajevo pismo – Ovaj sistem je osmislio Luis Braj 1821 i to je metod koji je u širokoj upotrebi za slepe ljude da čitaju i pišu.
 • Signali okruženja – To je opšti opis za mnoge signale koji su oko nas. Oni mogu uključiti slike, logoe, boje, buku i teksturu.
 • Izrazi lica, gestovi i govor tela – To su neki od očiglednijih primera neverbalne komunikacije ali su važni zato što nose tako mnogo značenja i mogu vrlo uspešno biti korišćeni od strane osoba sa teškoćama u komunikaciji.
 • Znakovni sistemi – Postoje mnogobrojni znakovni sistemi koji variraju prema stepenu složenosti.
 • Slike/ vizuelne strategije – Vizuelna podrška i slike mogu funkcionisati kod mnogih osoba sa teškoćama u komunikaciji. Vizuelne strategije mogu biti korišćene na brojne načine u cilju pospešivanja razumevanja i izražavanja.
 • Štampa – Štampane reči ili prepoznatljivi simboli mogu se koristiti kada druge forme komunikacije nisu uspešne.
 • Asistivna tehnologija/komunikacija (AAC) – asistivna tehnologija je opšti termin koji uključuje asistivne, adaptivne i rehabilitativne uređaje koji su usmereni na olakšavanje komunikacije.
 • Govor, glas, jezik – Mnogi ljudi sa oštećenjem komunikacije još uvek mogu koristiti svoj glas i govor. Zapamtite da prilagodite svoj jezik nivou koji će slušalac razumeti i pružite im dosta vremena da obrade informaciju
 • Usmeravanje pogleda i skeniranje uz pomoć partnera – Jedna od najnovijih  tehnologija je pristup kompjuteru ili komunikacijskoj mašini putem pogleda. Takođe usmeravanje pogleda može se efikasno koristiti i bez skupe tehnologije uz pomoć komunikacijskog partnera i E-TRAN okvira ili vizuelne podrške.

Totalna komunikacija obuhvata spektar različitih načina za komunikaciju, od kojih mnoge koristimo po ceo dan bez mnogo razmišljanja o njima (gestove, dodir, simbole okruženja itd.). Važnu stvar koju ovde treba napomenuti je da korišćenjem kombinacije različitih komunikacijskih modaliteta možete u velikoj meri pojačati efikasnost poruke. Govornik daje više signala da bi preneo poruku a slušalac će imati više signala koji će mu pomoći da tu poruku razume.