Deci sa poremećajem spektra autizma često je teško da se prilagode aktivnostima u učionici ili da prate školske rutine. Ipak postoji nekoliko jednostavnih ideja i programa koji mogu biti uvedeni da bi se detetu pomoglo da lakše prati rutine i nastavni program a takoĎe i da zameni neka neprikladna ponašanja.

Prilagođavanje lekcija
Detetu sa autizmom često je teško da pazi na predavanja u učionici i uči kao ostala deca, zato što većina dece sa autizmom uči drugačije. Možda će biti potrebno da prilagodimo lekcije da bismo pomogli deci sa PAS da uče. Kada prilagođavamo lekciju moramo imati na umu način na koji dete uči, šta ga motiviše, njegove kognitivne sposobnosti i njegovu sposobnost da sluša i pazi. TakoĎe moramo biti svesni da dete možda komunicira na drugi način i da ne koristi govor, tako da mu treba obezbediti asistivnu komunikaciju kao što su kartice sa slikama, znakovi ili asistivna tehnologija. Nekoj deci je potrebna podrška 1 na 1 od strane asistenta. Da bismo pomogli detetu da ostane fokusirano, možda će biti neophodno rastaviti svaku lekciju na manje delove, tako da dete dobija kratke pauze tokom kojih će raditi nešto zabavno ili nešto što ga motiviše.

Preuzmite datoteku:
Autizam ideje za aktivnosti u učionici