Upotreba vizuelnih pomagala, strategija i rasporeda za osobe sa autizmom je neprocenjiv alat za komunikaciju i pomoć u razumevanju. Mnoge osobe sa autizmom uče i razumeju lakše ukoliko im stvari predstavljamo vizuelno, bilo predmetom, slikom ili crtežom. Ove opcije mogu se koristiti i sa decom i sa odraslima iz spektra autizma. Te strategije su često jednostavne i prenosive i  mogu se koristiti kod kuće, u učionici ili u nekom drugom okruženju.

Vizuelna podrška za autizam

Pojedinačne slike ili fotografije mogu se koristiti za predstavljanje premeta ili radnji. Ove slike mogu biti stvarni prikazi ili simboli. Oni mogu biti prezentovani kao podsetnici ili kao pomoć u objašnjavanju zadataka. Alternativno, neverbalna osoba može ih koristiti za komunikaciju. Primena PECS-a (sistem komunikacije razmenom slika) je dobar primer korišćenja slika kao alata za komunikaciju. Fluentni korisnici PECS-a mogu koristiti nekoliko slika da naprave lako razumljive i gramatički ispravne rečenice.

Vizuelni rasporedi za autizam

Oni mogu biti korišćeni da se pomogne objašnjavanju serije radnji ili rasporeda. Jedan primer vizuelnog rasporeda bila bi serija slika na zidu kupatila koja podseća osobu da povuče vodu, opere ruke, koristi sapun i obriše ruke. Drugi primer bi bila serija slika koja detetu daje raspored dnevnih aktivnosti u učionici. Dete može da vidi šta će se dešavati sledeće i može da skine svaku sliku nakon što završi taj određeni zadatak, tako da prati svoje napredovanje tokom dana.

Vizuelni rasporedi mogu se koristiti za:

  • Snižavanje anksioznosti – osoba je svesna svoje rutine.
  • Motivaciju – dete može videti nagradu u rasporedu ukoliko završi posao
  • Kontrolu ponašanja – određene omiljene aktivnosti su u rasporedu u određeno doba dana. To uči dete da oni ne mogu da rade određenu aktivnost kad god se to njima sviđa i sprečava tantrume kada im nije dozvoljeno da rade tu aktivnost van zakazanog vremena.
  • Vizuelni rasporedi takođe mogu da budu u obliku kalendara ili čekliste.
  • Vizuelna podrška se takođe može koristiti u učionici da olakša učenje, pomogne sa zadacima koji su apstraktniji kao i da učini aktivnosti interesantnijim.

Socijalne priče za autizam

Socijalne priče se lako prave, usmerene su na situacije iz pravog života i mogu se koristiti iznova i iznova, kada god je potrebno. Priče su bazirane na obliku pisane priče ali mogu sadržati slike da bi se pomoglo razumevanje. One nude pojedincu informacije o tome šta će se desiti, informacije o određenim društvenim situacijama i usmerene su na to ko izvodi određenu radnju i zašto oni te radnje izvode. Priče mogu pružiti informacije vezane za vreme i mesto gde i kada se određene stvari mogu dogoditi. Socijalna priča zatim može biti usmerena na neku određenu oblast koja je osobi potrebna kao što su socijalne veštine ili komunikacija a takođe, može učiti osobu i društveno prihvatljivim odgovorima.