Živim onako kao da umem da se pomeram.
Živim onako kao da umem da govorim.
Živim onako kao da umem da pevam.
Živim onako kao da umem da plešem.
Živim onako kao što ti živiš,
ali je dan moj drugačiji od tvoga.
Onako kao što je sunčeva svetlost tu
da obasja tvoj pokret i tvoj govor i tvoju pesmu i tvoju igru,
tako isto u meni ima dan koji obasjava
moj pokret i moj govor i moju pesmu i moju igru
iznutra u meni.
I to je moj dan i to je moje sunce.
Ja bih volela da vam ga svima pokažem,
ali on sviće samo u meni
i zora je njegova samo rumenilom moje sreće okupana.
Njegovo je podne samo meni vruće, a njegovo veče samo meni sveže.
Od obojenog, modrog neba samo meni stižu zraci miliona zvezda.
Dan moj vama nudim da u njega udjete svojom ljubavlju.
Tokom ovog dana, volim vas neizmerno!
Novi dan u meni sviće i oživljava moje biće.


Autor: Maša