Hi-tech se obično odnosi na elektronske uređaje, koji se ili kontrolišu direktnim pristupom uređaju, pogledom ili gledanjem i prekidačima. Aktiviranje može biti ostvareno na različite načine, zavisno od sposobnosti pojedinca. Napredak u kompjuterskoj tehnologiji omogućava da novi hi-tech uređaji postaju sve manji i sve pametniji postajući novi način komunikacije za mnoge. Postoje razne vrste uređaja a pronalaženje odgovarajućeg zavisi od prirode komunikacijskog poremećaja kao i fizičkih i kognitivnih sposobnosti osobe. Neke mašine zahtevaju od korisnika da otkuca poruku, neke imaju prethodno nasnimljene poruke a neki opet sadrže sofverske pakete koji nude hiljade reči i fraza, vizuelni displej, pristup internetu i mp3 plejer itd. Mnoge mašine sada uključuju i kontrole okruženja tako da, pored toga što može da komunicira, osoba može da pojačava TV ili pali i gasi svetlo itd. Ovim mašinama se može pristupiti direktno a mnoge dozvoljavaju i pristup putem prekidača. Za osobe sa ozbiljnim fizičkim teškoćama ovakav tip uređaja obezbeđuje više samostalnosti.

Prekidači/ tasteri za AAC
Postoji nekoliko različitih dizajna prekidača koji omogućavaju različite načine pristupanja uređaju. Prekidači mogu biti pozicionirani u bilo kojoj vrsti položaja i mogu se aktivirati na različite načine. Prekidači se mogu pritiskati, obarati ili duvati da bi se aktivirali, a neki čak mogu biti aktivirani i malim pokretima kao što je treptanje.

Primer skeniranja i aktiviranja:
Ognjen ima cerebralnu paralizu. On je neverbalan i ima ozbiljne motorne teškoće, ali je njegova inteligencija normalna i on može da čita i piše. Određen mu je laptop koji ima sofvere za skeniranje i prepoznavanje reči koji je povezan za prekidač putem njegovog kolena zato što on nije u stanju da kuca. Ognjen se fokusira na tastaturu na ekranu kompjutera koji skenira svaku liniju sa slovima. Ognjen želi da napiše “Ćao” tako da čeka da njegov sofver skenira liniju slova koja sadrži slovo ć i onda aktivira prekidač kolenom. Softver potom počinje da skenira duž linije i kada dođe do slovać Ognjen stiska prekidač i slovo ć se pojavljuje u njegovoom polju za dijalog. Ogi takođe ima i predviđanje teksta tako da se lista uobičajenih reči koje počinju slovom ć pojavljuje na ekranu omogućavajući mu da pristupi celoj reči bez potrebe da otkucava svako slovo ponaosob. reč ćao je jedna od reči koja se prikazala, tako da joj Ogi pristupa putem skeniranja i prekidača i njegova mašina izgovara “ĆAO”. Iako ovo deluje kao komplikovan proces (a može i biti sa nekim uređajoma) moderni softveri i prekidači omogućavaju korisnicima da pristupe rečima i frazama mnogo brže a mnogi redovni korisnici, kako se bolje upoznaju sa uređajem, postaju sve brži u pisanju poruka.

Miševi – Neke osobe sa fizičkim teškoćama imaju teškoće sa upotrebom miša. Ipak postoje adaptirani miševi, rolerbol miševi i džojstik miševi koji omogućavaju korisnicima pristup mašinama i softverima. Postoje takođe miševi koji se kontrolišu usnama a klikovi se izvode duvanjem ili sisanjem male slamčice. To omogućava osobama sa fizičkim teškoćama da pristupe svom kompjuteru.

Uređaji za komunikaciju

Postoji širok raspon mašina za komunikaciju koje proizvode glas, od vrlo jednostavnih opcija sa nekoliko izgovorenih poruka pa do mašina tipa kompjutera koje nude hiljade reči i fraza, slika, pristup internetu, kontrole okruženja i mp3 plejer. Tim mašinama može se pristupati direktno a neke omogućavaju i pristup putem prekidača.

Jednostavni uređaji – ovi uređaji imaju ograničenu količinu opcija za komunikaciju. Oni mogu imati jedan ili nekoliko listova obojenih ikona, koji staju na prednji deo mašine. Listovi mogu biti menjani ili adaptirani da bi odgovarali potrebama korisnika. Broj ikona može da varira od dve pa naviše. Ovi uređaji su ograničeni količinom komunikacijskih opcija koje nude, ali mogu biti idealni za malo dete ili odraslog sa teškoćama sa učenjem da saopšte mnoge osnovne potrebe ili tema konverzacije. Ovim mašinama se obično pristupa direktno pritiskanjem izabrane ikone i emitovanjem snimljene poruke.
Napredniji uređaji – ovakvi uređaji mogu varirati po složenosti ali verovatno imaju LCD ekran, omogućavaju pristup skeniranjem i prekidačem, poseduju mnogo opcija za komunikaciju i dozvoljavaju da se lako dodaju nove opcije. Neki uređaji zahtevaju da otkucate pisanu poruku, drugi da pristupite seriji ikona da biste proizveli reči i rečenice. Oni svi proizvode govorni autput. Neki od ovih uređaja takođe imaju funkcije kao što su sviranje muzike, pristup interntu i daljinski upravljač za okruženje.

Softver za AAC

Iako softver sam po sebi nije uređaj, uključili smo ga zbog toga što softver može biti instaliran u kompjuter sa ciljem pospešivanja komunikacije i dostupnosti. Neki softveri proizvode govorni autput, omogućavaju predviđanje reči dok se kuca ili olakšavaju osobi navigaciju po svom PC-ju. Drugi softveri, kao što je glasovno aktivirano kucanje, mogu se koristiti kod osoba sa fizičkim ograničenjima. Većina standardnih kompjutera ima opcije dostupnosti (Accessibility Options) koje omogućavaju brojne funkcije olakšavanja pristupa osobama sa fizičkim i/ili senzornim oštećenjima.

Pogledom za AAC
Najsavremenija tehnologija za olakšavanje pristupa tehnologiji je skeniranje okom. Ovo funkcioniše tako što postoji mala kamera na vrhu VDU ekrana koja prati pokrete vašeg oka. Korisnikovo oko je kalibrirano sa ekranom i onda pokreti njegovih očiju odgovaraju pomeranju kursora. Korisnik pomera kursor po ekranu pomerajući svoje oko a kada drži kursor mirno na ajtemu to je ekvivalentno kliku mišem. Upotrebom ovog sistema osobe sa fizičkim ograničenjima mogu pristupiti kompjuteru, otkucati poruku i aktivirati govorni autput. Ova tehnologija nije idealna za svakoga, i osoba mora da ima dobru kontrolu glave i dobre veštine pažnje. Ipak, za neke osobe sa ozbiljnim fizičkim ograničenjima ona funkcioniše izuzetno dobro i omogućava im da komuniciraju, pišu i kontrolišu svoje okruženje.