Biranje odgovarajućeg AAC uređaja za vaše potrebe

 

Uređaj za asistivnu komunikaciju može biti ogromni olakšavač osobama sa teškoćama komunikacije. Od ključne važnosti je da detaljno isprobate nekoliko različitih opcija kako biste zaista pronašli onu koja vam “pasuje”. Naj hi-tech, najskuplja opcija nije uvek i najbolja. Treba uzeti u obzir mnogo varijabli uključujući prenosivost, funkcionalnost i brzinu upotrebe. Može biti da komunikacijski uređaj nije rešenje i da osoba može komunicirati brže i efikasnije upotrebom znakova, gestova i minimalnog govora. Pre nego što počnemo da isprobavamo opemu treba da postavimo nekoliko pitanja:

 

Koje su individualne veštine?

Napravite profil osobe, njegovih teškoća i veština. Ovo su neka od pitanja koje treba postaviti:

 • Koje su fizičke mogućnosti pristupa i kognitivne mogućnosti osobe?
 • Da li su uključena i senzorna pitanja kao što je oštećenje vida ili sluha?
 • Kako osoba trenutno komunicira?

 

To su sve važna pitanja o kojima treba razmisliti pre nego što počnemo da donosimo odluke po pitanju različitih komunikacijskih opcija i načina na koji im se može pristupiti.

 

Koje su potrebe osobe i u kojim okruženjima ona treba da učestvuje?

 • Šta osoba želi od komunikacijskog uređaja i šta njegova porodica i tim žele?
 • Da li je osoba u školi ili na radnom mestu?
 • Gde osoba planira da koristi uređaj?

Ciljevi same osobe i porodice su takođe važni u određivanju tipa uređaja koji želite da isprobate. Na primer, ukoliko osoba želi da ide napolje sama i kupuje kafu, verovatno će mu trebati uređaj sa govornim autputom. Ukoliko ide u veoma bučna okruženja trebamo obezbediti uređaj koji ima govorni autput velike glasnoće.

 

Koje alatke će odgovarati veštinama osobe, okruženju i potrebama?

 • Koji uređaji i/ili strategije su na raspolaganju da bi se mogle zadovoljiti osobine potrebe?
 • Koji sistemi su dostupni da bi se osobi pomoglo da pristupi ovim uređajima?

 

Iskusan logoped bi trebalo da ima ideju o tipu uređaja i komunikacijskog sistema koji su na raspolaganju datoj osobi. Kada se razmotri lista opcija, takođe treba razmotriti nači na koji  će osoba pristupati uređaju npr. kontrola rukom, prekidačem, pogledom itd.

 

Isprobajte i uporedite alatke

Postavite neke probne ciljeve. Potom tražite od osobe da ispuni te zadatke, bazirane na njegovim potrebama, služeći se različitim vrstama opreme. Npr. da ode i kupi kafu koristeći komunikacijsku uređaj. Uporedite uređaje:

 • Da li je bio lak za upotrebu?
 • Da li su svi razumeli šta sam želeo?
 • Da li ga je bilo lako nositi?
 • Da li je glomazan?
 • Da li je govorni autput bio dovoljno dobar u svim okruženjima?
 • Mogu li kontrolisati uređaj putem mog izabranog načina pristupa?

 

Kada ste uporedili alternative, napravite izbor i pripremite strategiju implementacije u cilju uvežbavanja osobe i njenog tima da koristi opremu i prilagodi i unapredi svoj komunikacijski potencijal.