Tuda danima uporno stremim,
tuda sutonom uporno bežim
dokle obojena duga doseže
dokle osanjano snove žvaću noći
koliko sunce daleko sija
koliko treba do slobode ići.
Tu su reči zlatne koje ti želim reći.
Danju stremim važnoj praznini.
Sutonom žurim večnoj daljini
Duga je moja čudno nestvarna.
Snovi su moji prepuni mana.
O suncu mojem čitam iz novina.
Sloboda je moja uvek voljom izdana.
To vam pričam ovoga dana.

Godi mi da budem ja
i da me svako upozna.
Vama sam o sebi ćutao sve
i zato ne upoznaste me.
Dobar vam dan veliki ljudi.
Uopšte više niste mali.
Hteli ste čuti reči, o ljudi
I pravi život u laž zamotali.


Autor: Andreja