Kada dobijete dijagnozu progresivnog neurološkog oboljenja važno je da znate koje usluge i profesionalnu pomoć imate na raspolaganju. Vaš doktor ili lokalna grupa porške bi trebalo a vas obaveste o uslugama koje će vam biti potrebne.

 

Govorno jezička terapija bi trebalo da se usmeri na određene aspekte komunikacije, kao što su govorne teškoće, jezičke teškoće, plan komunikacije, asistivnu komunikaciju, kognitivne veštine, veštine pamćenja, socijalne veštine i čitanje i pisanje.

 

Okupaciona terapija će se usmeriti na neke veštine vezane za svakodnevni život i proceniti vaš dom zbog mogućih modifikacija, ukoliko su potrebne.

 

Fizioterapeut može biti uključen zbog vaših problema sa mišićima, ravnotežom, hodom ili načinom kretanja.

 

Uporedo sa posetama doktoru trebalo bi da vas poseti medicinska sestra, da proceni vaše zdravlje i potrebe.

 

Psiholog može biti potreban, da poradi sa vama i vašom porodicom na pitanjima vezanim za depresiju i tugovanje.

 

Dijetetičar može biti uključen da vam pomogne oko ishrane i hranjenja.

 

Mogu postojati i drugi lekari ili specijalisti koji će vas pregledati vezano za vaše individualne teškoće.

 

Grupe podrške su često neprocenjiv izvor saveta, podrške i informacija vezanih za vaše stanje.