Prilagođavanje vašeg doma i poboljšavanje vašeg komunikacijskog okruženja nakon dobijanja dijagnoze neurološkog oboljenja

 

Mnoge teškoće koje smo naveli u prethodnim delovima, zahtevaće pravljenje adaptacija u vašem domu koje će vam olakšati komunikaciju  i svakonevne aktivnosti:

 

Koristite dnevnik, kalendar i spiskove.  Steknite naviku da ih proveravate nekoliko puta dnevno. Zapisujte sve što je potrebno da zapamtite. Sastavite liste i onda štiklirajte stvari kada ih uradite. Stavite dnevnik na neko vidljivo mesto, tako da biste ga videli.

 

Imajte sisteme za sve – napravite sistem za popunjavanje papirologije, koristite kalendare, liste, lepljive papiriće, oglasne table, podesite alarm na mobilnom kao podsetnik za sastanak itd.

 

Uvek stavljajte stvari na isto mesto – dnevnik, ključeve itd.

Napravite kućnu tablu na kojoj ćete kačiti podsetnike, račune, ključeve itd. Oni od nas koji su bliski rod ili prijatelj osobe sa neurološkim oboljenjem moraju biti svesni svojih veština komunikacije i prilagoiti ih u skladu sa potrebama:

 

  • Govorite licem okrenuti slušaocu – dobra komunikacija je obično olakšana okretanjem prema slušaocu i bivanjem na istom nivou očiju sa njim.
  • Ugasite TV ili radio i zatvorite prozor ako je napolju bučno
  • Postarajte se da soba bude dobro osvetljena
  • Nemojte govoriti previše brzo ali ni previše sporo
  • Ukoliko dajete dugačko uputstvo, podelite ga na manje delove rezimirajući na kraju
  • Budite strpljivi i dajte osobi dosta vremena da odgovori
  • Pokušajte da prepoznate kada je osoba umorna i ne želi da govori