Prilagođavanje doma i unapređivanje vašeg komunikacijskog okruženja

Mnoge teškoće koje se javljaju nakon traumatske povrede mozga, koje smo naveli u prethodnim delovima, zahtevaće pravljenje adaptacija u okruženju vašeg doma koje će vam pomoći da komunicirate i nosite se sa svojim svakodnevnim zadacima. Tretman, rehabilitacija i oporavak mogu biti spori, ali vam može pomoći korišćenje jednostavnih stvari kao što su izbacivanje pozadinske buke kada komunicirate, upotreba kalendara ili stavljanje lepljivih papirića sa porukama na frižider da vas podseti na sastanake.
Ostali ljudi u vašem domu mogu pomoći tako što će se i sami truditi da koriste bolje veštine komunikacije govoreći vam lice u lice, ne govoreći previše brzo i dajući vam dovoljno vremena da odgovorite.

Dugoročna perspektiva
Vaš mozak će doživeti određeni stepen spontanog oporavka nakon povrede mozga ali često će vam ostati neke rezidualne ili čak ozbiljne teškoće kao posledice vaše povrede. Veliki deo rehabilitacije biće usmeren na prilagođavanje okruženja i vaše komunikacije. Upotrebom mnogih jednostavnih strategija mogu vam se olakšati svakodnevni kognitivni zadaci i komunikacija i time vam se omogućiti da živite ispunjen, aktivan i samostalan život.