Svi smo mi opremljeni veoma složenim i dinamičnim sistemom pažnje. Te veštine nam omogućavaju da idemo kroz život obraćajući pažnju na stvari koje su važne i blokirajući stimuluse koji nisu važni. Naše veštine pažnje dozvoljavaju nam da radimo više od jedne stvari istovremeno ili da se prebacujemo između 2 različite aktivnosti. Nakon stečene traumatske povrede mozga ili povrede glave ove veštine su često kompromitovane. Usled povrede mozga, sposobnost koncentracije duže od kratkog vremenskog perioda može biti kompromitovana i pokušavanje da se održi pažnja ubrzo postaje umarajuće. Veštine pažnje su usko povezane sa drugim veštinama kao što su pamćenje i planiranje koje isto mogu biti pogođene usled traumatske povrede mozga. Veštine pažnje su važne zbog toga što su nam one neophodne za izvođenje svakodnevnih zadataka i efikasnu komunikaciju. Osobe sa povredom mozga koje imaju sniženu pažnju mogu sebe i druge dovesti u opasnost kada obavljaju određene aktivnosti kao što je npr. vožnja automobila.

 

Različiti tipovi veština pažnje

Postoje različiti tipovi veština pažnje:

  • Održavanje pažnje – ova veština je neophodna da bi se pažnja održala tokom određenog vremenskog perioda da bi se završio neki zadatak.
  • Selektivna pažnja – ova veština nam omogućava da obraćamo pažnu na nešto a da nas pri tom pozadinska buka ili pokreti ne mogu lako omesti.
  • Prebacivanje pažnje – ova veština nam omogućava da se prebacujemo između 2 aktivnosti a ne samo da se usmerimo na jednu a zaboravimo na drugu.
  • Podeljena pažnja – ova veština nam omogućava da podelimo pažnju između 2 zadatka npr. vožnje i pričanja u isto vreme.

 

Teškoće sa pažnjom imaju uticaj na komunikaciju i svakodnevne aktivnosti kao što su vožnja ili kuvanje. Osobe sa problemima pažnje mogu se dovesti u opasnost ukoliko se upuste u aktivnost kao što je vožnja posebno ukoliko takođe pate i od zamora. Pažnja takođe utiče na veštine komunikacije zato što osobe sa povredom mozga imaju teškoća u tome da paze tokom konverzacija i obrade informacija.

Tretman i rehabilitacija veština pažnje mogu biti usmereni na implementaciju strategija koje možete koristiti da olakšate pažnju i koncentraciju kao što su praćenje zamora, pokušavanje da ne radimo više stvari od jednom i da eliminišemo ometajuće faktore ukoliko sa nekim razgovaramo. Logoped može uvesti ove strategije da bi olakšao oporavak.