Mnoge odrasle osobe imaju teškoće ili poremećaje glasa. Problemi sa glasom (disfonija) mogu se javiti iz više razloga:

  • Zloupotreba galasa
  • Stres može dovesti do teškoća sa glasom
  • Povreda ili bolest koja pogađa bilo koji deo vokalnog aparata
  • Bolest ili oboljenje larinksa i/ili laringektomija

 

Problemi sa glasom mogu uticati na život na različite načine uključujući napredovanje u karijeri, vezama i pouzdanju. Mnoge stvari koje će imati pozitivan uticaj na vaš glas mogu se uraditi sa govornom terapijom i promenom životnog stila.

 

Kako glas funkcioniše?

 

Pre nego što počnemo priču o tome šta se može uraditi da bismo popravili ili olakšali glas pogledajmo kako on nastaje. Jednostavno rečeno, glas se napaja energijom iz pluća. Vazduh prolazi kroz larinks koji sadrži dve glasnice. Glasnice su dva mišićna nabora koji se spajaju puno puta u sekundi (otprilike 125 u sekundi kod muškaraca i 210 kod žena) kada želimo da proizvedemo glas. Susretanje glasnica stvara zvuk koji rezonira u grlu, usnoj i nosnoj šupljini a potom se oblikuje u reči od strane govornog aparata tj. jezika, usana, mišića lica itd. Promena visine postiže se promenom mase, dužine i napetosti glasnica tj. ako stvaramo glas ”iiiii” a potom “aaaaa” vazduh prolazi kroz vaše glasnice koje su drugačije napetosti i dužine (a i vaš jezik takođe pomaže da se oblikuje zvuk). Zvuk stvoren u larinksu će putovati u oralnu šupljinu i vaš jezik, obrazi i usne će zauzeti određene pozicije da artikulišu zvuk pravilno. Kada stvaramo bezvučne glasove (“sss”, “fff”) naše glasnice su raširene (abdukovane) a kada stvaramo zvučne glasove (“aaa”, “mmm” itd.) naše glasnice se spajaju (adukovane su).

 

Ukoliko ste zabrinuti za svoj glas, posetite kvalifikovanog logopeda u cilju procene i govorne terapije.

 

Terapija i tretman problema sa glasom (disfonija)

 

Tretman glasa

Postoji mnogo načina i terapijskih vežbi ili vrsta tretmana kojima možemo da se nosimo i/ili izbegnemo probleme sa glasom (disfonija).

 

Izbegavajte pogrešnu upotrebu i zloupotrebu glasa

Često, rešavanje problema sa glasom nastalih pogrešnom upotrebom glasa zahteva od osobe samo da promeni svoj stil života i izbegava određene aktivnosti. Takođe, može uključiti i učenje tehnika relaksacije i menjanja načina na koji koristimo svoj glas. Da bismo promenili način na koji koristimo glas, moramo se usredsrediti na način disanja tako da pluća obavljaju posao a ne larinks. Kvalifikovani logoped će moći da vas provede kroz relevantne vežbe. Ukoliko terapija ne može da reši problem, bira se hirurška intervencija kojom će se ukloniti izraštaji kao što su čvorić ili cista. Ipak, iako operacija često ima uspešan ishod, važno je znati da ukoliko ne rešite problem koji je izazvao poremećaj glasa, velika je verovatnoća da će se on ponovo javiti.

 

Suočavanje sa povredom

Od stepena povrede zavisi koliko će vam se glas poboljšati. Paraliza glasnica je jedna moguća posledica povrede a može se takođe javiti i kada je osoba imala endotrahealnu intubaciju nakon kome ili operacije. Kada je jedna glasnica povređena ili paralizovana, operacija ponekad može popraviti glas. Paralizovana glasnica može se „nadograditi“ sa drugom supstancom kao što je teflon, kolagen ili telesna masnoća i time se smanjuje prostor između dve glasnice omogućavajući glasnici koja radi da se susretne sa paralizovanom glasnicom. Alternativno, operacija kojom se paralizovana glasnica gura bliže centru larinksa može biti izvedena. Glasnica koja radi onda može napraviti bolji kontakt sa paralizovanom glasnicom i glas je poboljšan. Tretman takođe uključuje govornu terapiju nakon hirurške intervencije.

 

Suočavanje sa bolešću

Kao i kod povrede, zavisi od prirode i težine bolesti. Tretman može uključiti fizikalnu terapiju, govornu terapiju i/ili moguću operaciju.

 

Suočavanje sa laringektomijom

Stepen gubitka glasa zavisi od veličine odstranjenog dela larinksa, ali vrlo je verovatno da će bez obzira na veličinu odstranjenog dela postojati teškoće sa glasom nakon operacije. Za mnoge će to biti potpun gubitak glasa. Ipak, proteklih godina izvođene su određene operacije koje su dale laringektomiranim pacijentima novu nadu. 1998 je u Klivlendu izvedena prva uspešna transplantacija larinksa a neki pacijenti uspešno koriste uređaje  kao što su elektronski larinks ili veštački larinks. Drugi pacijenti ovladaju ezofagealnim govorom ili imaju traheoezofagealnu punkturu koja im omogućava da lakše proizvode ezofagealni govor. Ukoliko ste zabrinuti u vezi svog glasa posetite kvalifikovanog logopeda radi procene i govorne terapije.

 

Vodite računa o svojim glasovima – zdrav glas

Kao što smo napomenuli u prvom delu, ukoliko imate promukao ili nezdrav glas to je često simptom nezdrave osobe. Stil života igra ogromnu ulogu u zdravlju vašeg glasa, tako da pokušajte da pratite nekoliko jednostavnih pravila:

 

Dišite ispravno – dišite iz dijafragme i uzmite dubok udah pre nego što govorite. Nemojte neprekidno govoriti dok ne ostanete bez vazduha. Ako dišete plitko (iz grudi a ne iz stomaka), ne koristite pravilno dah za govor i ne obezbeđujete dovoljno snage za govor koliko biste mogli.

 

Pazite na dobro držanje – Dobar stav će vam pomoći sa tehnikom disanja

 

Budite hidrirani – Pijte dosta vode kontinuirano tokom dana. Izbegavajte previše kafeiniranih pića ili previše alkohola.

 

Pokušajte da se opustite – ogroman uzrok problema sa glasom je stres. Preterana napetost će uticati na vaše držanje, disanje i mišiće grla i vrata što utiče na vaš glas. Ukoliko imate problema sa glasom, nađite svaki dan vremena za opuštanje.

 

Pokušajte da izbegavate pročišćavanje grla ili šaputanje – mnogi ljudi sa teškoćama glasa osećaju potrebu da konstantno „pročišćavaju“ grlo i često to rade nesvesno i ne razmišljajući o tome. „Pročišćavanje“ grla može zaista pogoršati teškoće sa glasom. Neki predlažu ili da izvodite jako gutanje ili da uzmete gutljaj vode umesto da pročišćavate grlo. Nasuprot verovanju mnogih, šaputanje nije dobro za zaštitu glasa, zato što glasnice moraju još jače da rade kada šapućemo.

 

Prestanite da pušite – pokušajte da prestanete ili smanjite pušenje jer dim prolazi direktno preko glasnica. Pušenje može uzrokovati respiratorne bolesti, laringealni kancer i druge zdravstvene probleme koji mogu uticati na glas.

 

Svest o zanimanju – da li vaš posao uključuje dosta pričanja? Osim promene posla, postoji mnogo stvari koje možete uraditi da pomognete zaštiti svog glasa. Pijte dosta voda i dišite iz dijafragme pre nego što govorite. Pokušavajte da izbegnete govor ili vikanje onda kada to nije apsolutno neophodno i pronađite vreme dana kada ćete se opustiti. Ukoliko vaša profesija uključuje disanje u prašini i/ili isparenjima, pokušajte da pronađete način da se tome što manje izlažete.

 

Da li uzimate lekove? – imajte u vidu da određeni lekovi kao što su inhalatori mogu da prekriju farinks i glasnice, isušujući ih. Jedan od načina da se ovo prebrodi je da ostanete hidrirani i pijete puno vode. Razgovarajte sa doktorom ukoliko osećate da vaš lek možda utiče na vaš glas.

 

Da li patite od refluksa? – Ukoliko patite od refluksa noću to takođe može izazvati probleme sa glasom. Ukoliko mislite da to možda izaziva vaše probleme, idite kod doktora po odgovarajući lek.

 

Izbegavajte rad u okruženjima koja su zadimljena ili prašnjava

 

Brinite se o zdravlju i ishrani i izbegavajte aktivnosti u kojima naprežete svoj glas. Ukoliko nastavite da gubite glas ili je on kontinuirano promukao, idite kod doktora i tražite uput za ORL (uho, grlo i nos) specijalistu ili logopeda.